Libris Media

Libris Media

Libris förlag har en bred utgivning som omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser, populärpsykologi liksom böcker för barn och unga. På Libris förlag utkommer drygt 50 böcker varje år.

Libris Media AB
Box 121 11
102 23 Stockholm
Besöksadress: 
Kungsholmstorg 5, vån 4, Stockholm
Telefon 019-20 84 00/08-737 86 60 (bokklubb) 
Fax 019-20 84 30
info@libris.se
www.librisforlag.se