Litteraturstödet – från kvalitet till behov?

Litteraturstödet – från kvalitet till behov?

Idag, den 8 maj, lanserar vi vår nya rapport, Litteraturstödet – från kvalitet till behov? Varför infördes litteraturstödet? Det är en av de centrala frågor som vi försöker ge svar på. Vad har hänt med stödet under de snart 40 år det funnits och är villkoren på bokmarknaden idag så annorlunda att det är rimligt – vilket den senaste Litteraturutredningen föreslår – att kraftigt montera ned stödet? Behövs det inte längre för att säkra kvaliteten i utgivningen?

Litteraturstödet infördes i syfte att garantera en kvalitativt bred utgivning och, genom bestämda nivåer för högsta förlagsnettopris, sänka bokpriserna. Idag har såväl de fria priserna, införda 1975, och den låga bokmomsen, införd 2002, bidragit till att bokpriserna generellt sett är låga, för låga menar många. Det blir allt svårare för förlagen att få affären att gå ihop. Vad händer då med den kvalitativt mer krävande utgivningen?

Ska litteraturstödet gå från att vara ett stöd för utgivning av kvalitet i bred mening till ett stöd där utgivarens ekonomi, titelns kommersiella potential, författare och tema blir avgörande? Och är det ett sådant stöd litteraturen i Sverige behöver?

Rapportens författare Jan-Erik Pettersson, tidigare chefredaktör för Svensk Bokhandel och förlagschef på Ordfront, beskriver hur litteraturstödet förändrats under åren och försöker besvara de frågor som ovan skisseras.

Här kan du ladda ned och läsa rapporten: http://www.forlaggare.se/litteraturstodet-%E2%80%93-fran-kvalitet-till-behov

För frågor, kontakta

Kristina Ahlinder, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Om Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen, SvF, är de svenska bokförlagens branschorganisation. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad med utrymme för nya förlag att etableras och utvecklas. Våra medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format. Idag utgör medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen runt 70 % av omsättningen i branschen. Föreningens huvudsyfte är att främja medlemmarnas gemensamma intressen.

Обувь