LL-förlaget

LL-förlaget

LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Varje år ger vi ut cirka 30 nya böcker. Det är en bred utgivning med både skönlitteratur och faktaböcker. Vi ger våra läsare tillgång till bra berättelser och aktuella ämnen. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form för att göra boken lättläst och tillgänglig. LL-förlaget är sedan 1 januari 2015 en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

MTM
LL-förlaget
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov
Telefon: 08-580 02 700 
info@lattlast.se
www.ll-forlaget.se