Medlemsförlag

Medlemsförlag

A Nice Noise

---

A Nice Noise
Bergsgatan 17
112 28 Stockholm 
Telefon: 070-941 41 64 
Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag grundades 1837 och har sedan dess haft tyngdpunkten i sin utgivning på skönlitteratur. Idag ger förlaget ut allt från svensk poesi och prosa, utländska underhållningsförfattare till memoarer, biografier och reportageböcker.

 

Albert Bonniers Förlag AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 56
Telefon 08-696 86 20
info@abforlag.bonnier.se
www.albertbonniersforlag.se

Alfabeta Bokförlag

Alfabeta Bokförlag är ett ledande kvalitetsförlag. Alfabeta ger ut ca 60 nya titlar per år. Skön- och facklitteratur för vuxna och barn- och ungdomsböcker. Alfabeta är ett självständigt förlag, oberoende av de stora förlagsgrupperna.

Alfabeta Bokförlag AB
Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm
Telefon 08-714 36 30
info@alfabeta.se
www.alfabeta.se

 

 

Appell Förlag

Appell är ett kvalitetsförlag med inriktning mot populariserad vetenskap. Bland ämnena märks kultur- och idéhistoria, historia, samhällsfrågor, konst och arkitektur. Finlandssvensk litteratur, biografier, kvinnohistoria samt etik och filosofi, gärna i form av essäer, tillhör förlagets profil. Utgivningen präglas av omsorg i alla led. Det gäller den redaktionella hanteringen, det grafiska uttrycket och bokhantverket, men också den skräddarsydda marknadsföringen och vägarna för att nå läsarna.

Appell Förlag
Södra Agnegatan 27
112 29 Stockholm
Telefon: 070-533 53 31 
info@appellforlag.se 
appellforlag.se

Axiell Media

Vi gör det enkelt för dina läsare att köpa, låna, läsa och lyssna på digital böcker. Vi producerar, kvalitetssäkrar och distribuerar digitala böcker i alla kanaler och utvecklar nya marknadsplatser till morgondagens köpare.

Axiell Media
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Växel: +46 (0)8 586 390 00
axiellmedia@axiell.com
www.axiellmedia.com

Berghs Förlag

Berghs Förlag är ett fristående förlag med en kvalitetsinriktad utgivning för barn och ungdom. Vi ger ut allt från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar som redan är vuxna. Vi ger också ut hobbyböcker för barn och vuxna.

Berghs Förlag AB
Box 45084
104 30 STOCKHOLM
Besöksadress: Observatoriegatan 10, 113 29 Stockholm
Telefon 08-31 65 59
Fax 08-32 77 45
info@berghsforlag.se
www.berghsforlag.se

Berling Media

Ej medlem utan koncern av medlemmar: Gothia Fortbildning och Verbum Förlag AB.

Berling Media AB
Box 22543, 104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: 
Kungsholmstorg 5 
Telefon 08-743 65 00
Fax 08-641 45 85
www.berlingmedia.se

Bokförlaget Arena

Bokförlaget Arena ger ut illustrerad facklitteratur inom foto, konst, design och kulturhistoria.

Bokförlaget Arena
Båstadsgatan 4
214 39 Malmö
Tel: 040-10 92 50 
info@arenabok.se
www.arenabok.se

Bokförlaget Atlas

Atlas är ett progressivt förlag med fötterna i samtiden, men med blicken riktad mot framtiden. Vi ger ut skönlitteratur, sakprosa och reportage.

Bokförlaget Atlas
Barnhusgatan 4, 4 tr.
11 23 Stockholm
Telefon 08-789 11 65
Fax 08-411 42 42
atlas@arenagruppen.se
www.arenagruppen.se

Bokförlaget Max Ström

Bokförlaget Max Ström ger ut fotografiska eller rikt illustrerade böcker av hög kvalitet. Vi ger ut ett 20-tal titlar om året och är 14 anställda. Bokförlaget Max Ström startades 1994 av Marika Stolpe och Jeppe Wikström.

Bokförlaget Max Ström
Kyrkslingan 11, 111 49 STOCKHOLM
Telefon 08-545 043 00
Fax 08-545 043 11
info@maxstrom.se
www.maxstrom.se

Bokförlaget Polaris

Bokförlaget Polaris är den svenska förlagshimlens nya fixstjärna. Vi startade 1 februari 2017 och är ett dotterförlag till danska JP Politikens Förlag. Vår utgivning består av svensk och utländsk skönlitteratur, memoarer, sakprosa och faktaböcker.

Bokförlaget Polaris
JP/Politikens Förlag Sweden Filial
Ludvigsbergsgatan 20
118 23 Stockholm
Telefon: 070-772 89 63
info@jppol.se

Bokförlaget Semic

Böcker för alla – till rätt pris! Vi ger ut vackra illustrerade böcker om bl.a. mat, trädgård, hälsa, pyssel och inredning, samt spännande böcker för barn och ungdom.

Bokförlaget Semic
Box 1243
172 25 SUNDBYBERG
Besöksadress: Esplanaden 3 B
Telefon 08-799 30 50
Fax 08-799 30 64
bokforlaget@semic.se
www.semic.se

Bokförlaget Stolpe

Bokförlaget Stolpe grundades 2018. Stolpe gör fackböcker av hög kvalitet, och lägger stor vikt vid design, repro, tryck och bindning. Förlaget samarbetar till fullo med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, vars vision är att stödja individer, idéer och projekt inom humaniora och samhälle.

Bokförlaget Stolpe AB
c/o Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse
Stureplan 3
111 45 Stockholm
Besöksadress: Jakobsbergsgatan 2, Stockholm
info@stolpepublishing.se
https://bokforlagetstolpe.com/se/
Telefon: 070-772 55 21

Boksmart förlag

Boksmart förlag fokuserar på utgivning av sagor med inbyggd kunskap för åldrarna 4-9 år. Samtliga av förlagets titlar är lekfulla verktyg i "föräldraverktygslådan" för att stärka barn. Utgivningen tar upp ämnen som brandsäkerhet, integritet, fördomar, mobbing, nätsäkerhet och svensk historia.

Boksmart förlag

Bonnier Bookery

Vi skräddarsyr böcker för digital läsning och lyssning. Vi har en utgivning på ca 20-25 titlar om året som består av underhållande skönlitteratur i kortare och längre format, följetonger och upplysande samt aktuella fackböcker. Alla våra titlar utkommer som e-bok och digital ljudbok. Läs mer på www.bonnierbookery.se.

Bonnier Bookery
Box 3159 
103 63 Stockholm
Besöksadress:
Sveavägen 56
Telefon 08-696 80 00
info@bonnierbookery.se
www.bonnierbookery.se

 

Bonnier Carlsen

En bok för varje barn! Bonnier Carlsen ger ut böcker för barn och ungdomar i alla åldrar, med olika intressen, behov och förmågor. Med våra böcker önskar vi ge barnen en större värld.

Bonnier Carlsen Bokförlag AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 56
Telefon 08-696 89 30
info@bonniercarlsen.se 
www.bonniercarlsen.se

Bonnier Fakta

Bonnier Fakta är Sveriges ledande illustrerade fackboksförlag. Vi ger ut unika böcker som berör, möter behov, ger ny kunskap och skapar ha-begär. Vår utgivning spänner över ämnen som mat och dryck, hälsa och träning, mode och skönhet, föräldraskap, trädgård och natur, och mycket mer.

Bonnier Fakta
Box 3159
103 63 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 56
Telefon: 08-696 81 00
info@bonnierfakta.se 
www.bonnierfakta.se
Facebook: 
www.facebook.com/BonnierFakta

Bonnierförlagen AB

Bonnierförlagen AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress:
Sveavägen 56
Telefon 08-696 80 00
info@bonnierforlagen.se
www.bonnierforlagen.se

Brombergs

Brombergs är det lilla förlaget med de stora författarna. Sedan starten 1975 har vi gett ut fyra nobelpristagare men har också många andra viktiga författarskap, såväl utländska som svenska.

Brombergs Bokförlag AB
Hantverkargatan 26
112 21 Stockholm
Telefon 08-562 620 80 
info@brombergs.se
www.brombergs.se

Carlsson Bokförlag

Carlsson Bokförlag ger ut fackböcker, oftare mot än med strömmen, ibland svåra men alltid angelägna. Försöker undvika flockbeteende, vill att även röster som inte ingår i kören skall höras.

Carlsson Bokförlag AB
Stora Nygatan 31
111 27 STOCKHOLM
Telefon 08-545 254 80
Fax 08-796 84 57
info@carlssonbokforlag.se
www.carlssonbokforlag.se

Dialogos Förlag

Dialogos Förlag grundades 1976 och är ett fristående kvalitetsförlag.  Dialogos har sin tyngdpunkt i facklitteratur med fokus på historia, idéhistoria, religionshistoria och samhällsvetenskap. Förlaget publicerar nyskrivna svenska eller översatta titlar, essäer, populärvetenskapliga verk och antologier.

Dialogos Förlag AB
Odengatan 36 
113 51 STOCKHOLM
Telefon: 08-15 46 97
info@dialogosforlag.se
www.dialogosforlag.se

Ekerlids Förlag

Ekerlids Förlag  grundades 1992 och ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier. Utgivning av böcker även i samarbete med organisationer och företag.

Ekerlids Förlag AB
Tegnérgatan 37
111 61 STOCKHOLM
Telefon 08-411 42 70
Fax 08-411 42 71
info@ekerlids.com
www.ekerlids.com

Ekström & Garay

Ekström & Garay är ett allmänutgivande förlag som värnar om mångfald inom litteraturen och vill ge människor möjlighet att med hjälp av det skrivna ordet uttrycka sina kreativa förmågor.

EKSTRÖM & GARAY
Sankt Petri Kyrkogata 15
222 21 LUND
Telefon 070-2584487
info@ekstromgaray.se
ekstromgaray.se

Elisabeth Grate Bokförlag

Förlagets ambition är att få en läshungrig svensktalande publik att upptäcka spännande, i Sverige ofta förbisedda, franskspråkiga författarskap. Det handlar lika mycket om dagens författare som gårdagens, och vi har i första hand valt ur den rika franskspråkiga litteraturen och i enstaka fall även ur den anglosaxiska och italienska. Genom samarbete med de bästa översättare, formgivare, fotografer, redaktörer och boktryckare vill vi erbjuda tidlösa böcker som berör.

 
Elisabeth Grate Bokförlag
Klippgatan 16
116 35 Stockholm
Tel./fax 08-642 08 31
Ersatz + Coltso MMXII

Ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en allt större plats i utgivningen. Till förlaget hör även imprintet Coltso, som ger ut genrelitteratur från företrädesvis Sverige och Ryssland, men även Polen, Tyskland och andra länder.

Ersatz + Coltso MMXII
Klevgränd 16A
116 46 STOCKHOLM
Telefon 08-669 65 76
info@ersatz.se
www.coltso.se
www.ersatz.se

Forum bokförlag

Forum är ett brett allmänutgivande förlag som ger ut omkring 70 titlar per år, varav drygt hälften skönlitterära. Förlaget grundades 1944 och är en del av Bonnierförlagen.

Bokförlaget Forum AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 66
Telefon 08-696 84 40
Fax 08-696 83 70
info@forum.se
www.forum.se

Fri Tanke Förlag

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda.

Fri Tanke Förlag
Box 3020
181 03 LIDINGÖ
Telefon 08-411 14 60
info@fritanke.se
www.fritanke.se

Förlaget M

--

Förlaget M AB 
c/o Neblo AB
Kvarngränd 3
761 30 Norrtälje
Telefon 010-405 06 30

Gothia Fortbildning

Gothia Förlag och Fortbildning AB har bildat Gothia Fortbildning som erbjuder kompetensutveckling för professionella inom förskola, skola, medicin och hälsa, socialt arbete, social omsorg och äldreomsorg.

Gothia Fortbildning AB
Box 22543
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: 
Kungsholmstorg 5
Fakturaardess:
Box 405
830 23 Hackås
Telefon: 08-462 46 67
Fax: 08-462 03 22
info@gothiafortbildning.se
www.gothiafortbildning.se

HarperCollins Nordic

HarperCollins är ett av världens största bokförlag med en bred engelskspråkig utgivning inom skönlitteratur, barnböcker, kokböcker, hälsa och biografier. Förlaget grundades 1817 och har publicerat några av världens främsta författare, varav flera har tilldelats Nobelpriset i litteratur och Pulitzerpriset. I Norden ger förlaget ut över 120 bokhandelstitlar per år på svenska, norska, danska och finska.

 

 
HarperCollins Nordic
Box 49005
100 28 Stockholm
Telefon: 08-505 511 00 
Historiska Media

Lundaförlaget Historiska Media ger ut populärhistorisk fack- och skönlitteratur. I samma hus finns också Karavan förlag (resor).

Historiska Media
Box 1206, 221 05 LUND
Besöksadress: Bantorget 3
Telefon 046-33 34 50
info@historiskamedia.se
historiskamedia.se

Hoi Förlag

Hoi förlag grundades 2010 med devisen ”För författare, av författare”, ett modernt bokförlag som sätter författarens intressen i första rummet. Vi ser avtalet med författaren som ett samarbete där båda parter ska bidra och där en lyckad utgivning verkligen ska betala sig för författaren. Oavsett hur utgivningen går ska författaren få chansen att bygga sin plattform hos förlaget och vi prioriterar högt goda och många författarupplevelser.

Hoi Förlag AB
Johannesgränd 2
111 30 Stockholm
Telefon: 070-9369080
info@hoi.se
www.hoi.se

J. A. Lindblads Bokförlag

---

J.A. Lindblads Bokförlag
c/o Wahlström
Niordvägen 9
182 55 Djursholm
Telefon: 08-618 78 98
bertil.wahlstrom@lindblads.se


Kaunitz-Olsson

Grundat 2019 av Martin Kaunitz och Thomas Olsson. På redaktionen jobbar även Nina Hemmingsson och Eric Ericson som frilansande förläggare och redaktörer. Utgivningen uppgår till ett tjugotal titlar per år, en blandning av romaner, konstböcker, tecknade serier, historia och reportage. Förlaget är beläget i Gamla Stan, Stockholm.

Kaunitz-Olsson
Box 38061
100 64 Stockholm
info@kaunitz-olsson.com
kaunitz-olsson.com

Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi vill att vår utgivning ska spegla och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Leopard förlag AB
Besöksadress: 
Björngårdsgatan 15
Fakturaadress: 
Leopard förlag, ETC, Box 4403, 102 68 Stockholm
Telefon 08-20 31 40 
info@leopardforlag.se
www.leopardforlag.se

Libris Media

Libris förlag har en bred utgivning som omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser, populärpsykologi liksom böcker för barn och unga. På Libris förlag utkommer drygt 50 böcker varje år.

Libris Media AB
Box 121 11
102 23 Stockholm
Besöksadress: 
Kungsholmstorg 5, vån 4, Stockholm
Telefon 019-20 84 00/08-737 86 60 (bokklubb) 
Fax 019-20 84 30
info@libris.se
www.librisforlag.se

Lilla Piratförlaget

Lilla Piratförlaget är ett barn- och ungdomsboksförlag som grundades 2011. Vi vill ge ut böcker som roar och oroar, väcker känslor och stannar kvar. I september 2015 gick Lilla Piratförlaget samman med Gilla Böcker. Det gemensamma förlagsnamnet är Lilla Piratförlaget där varumärket Gilla Böcker står för utgivningen för tonåringar och unga vuxna.

Lilla Piratförlaget AB
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm

Telefon: 08-545 678 54

www.lillapiratforlaget.se
info@lillapiratforlaget.se

Lind & Co

Lind & Co, med imprinten Känguru, Xstory och Fischer & Co, är ett av Sveriges större oberoende bokförlag och en pigg aktör för de som tröttnat på trögheten hos de stora drakarna.

Bokförlaget Lind & Co AB
Hantverkargatan 8, 112 21 Stockholm
Box 1052, 101 39 Stockholm
Telefon 08-643 38 46 
Fax 08-643 38 98
info@lindco.se
www.lindco.se

LL-förlaget

LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Varje år ger vi ut cirka 30 nya böcker. Det är en bred utgivning med både skönlitteratur och faktaböcker. Vi ger våra läsare tillgång till bra berättelser och aktuella ämnen. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form för att göra boken lättläst och tillgänglig. LL-förlaget är sedan 1 januari 2015 en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

MTM
LL-förlaget
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov
Telefon: 08-580 02 700 
info@lattlast.se
www.ll-forlaget.se

Lärarförlaget

Lärarförlaget producerar böcker för kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. Vi ger ut böcker för förskollärare, fritidspedagoger, lärare, skolledare och lärarstudenter i alla skolformer. 

Lärarförlaget 
Box 12026
102 21 Stockholm
Telefon 08-737 65 00

 

Modernista

Allmänutgivande bokförlag grundat 2002. 

Modernista Group AB
Kvarngatan 10, »Garaget«
118 47 Stockholm
Telefon 08-702 04 11
info@modernista.se
modernista.se

Mondial

Mondial, grundat 2017, är ett självständigt och flexibelt förlag med mångsidig utgivning. Vårt fokus är att introducera tillgängliga, intressanta böcker till en bredare marknad. Vi specialiserar oss på journalistik, aktuella frågor, högprofilerade biografier, berättande facklitteratur och samtida skönlitteratur. Med detta sagt älskar vi överraskningar – vi är öppna för allt med potential.

Mondial

Besöksadress:
Malmskillnadsgatan 50A
111 57 Stockholm

Postadress:
Box 3222
103 64 Stockholm

office@mondial.se
mondial.se

Natur & Kultur

Natur & Kultur tillhandahåller kunskap och inspiration inom flera områden: från utbildning till skönlitteratur och fackböcker. Våra skilda utgivningsområden stärker och berikar varandra.  Natur & Kultur har sedan grundandet 1923 varit ett obundet, idéburet förlag, ägt av en stiftelse med ett uttalat demokratiskt uppdrag.

Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 31
Telefon 08-453 86 00
Fax 08-453 87 90
info@nok.se
www.nok.se

Norstedts

Norstedts Förlag grundades 1823 och är därmed Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Utgivningen omfattar skönlitteratur, sakprosa och illustrerade fackböcker. 

Norstedts
Box 2052
103 12 STOCKHOLM
Besöksadress:
Tryckerigatan 4
Telefon 08-769 88 50
info@norstedts.se
www.norstedts.se

Norstedts Förlagsgrupp

Ej medlem utan koncern av medlemmar: Norstedts samt Rabén & Sjögren.

Norstedts Förlagsgrupp AB
Box 2052
103 12 STOCKHOLM
Besöksadress:
Tryckerigatan 4
Telefon: 08-769 87 00
Fax: 08-21 40 06
info@norstedts.se
www.norstedts.se

Novellix

Novellix ger ut stor litteratur i litet format – små, grafiskt tilltalande böcker med en novell per bok. Sedan starten 2011 har förlaget gett ut över 140 titlar, såväl klassiker som nyskrivet. Böckerna har originalomslag av svenska formgivare och illustratörer, och säljs både styckvis och förpackade i fina presentaskar.  

 
Novellix AB
Tjärhovsgatan 19
116 28 Stockholm
info@novellix.se
http://novellix.se
Opal

Opal är ett fristående barn- och ungdomsförlag. Stor del av utgivningen består av böcker av svenska författare och illustratörer men även översatt litteratur ges ut. Vi har böcker för alla åldrar, från bilderböcker till ungdomsromaner.

Bokförlaget Opal AB
Box 20113
161 02 BROMMA
Besöksadress: Tegelbergsvägen 31
Telefon 08-28 21 79
Fax 08-29 66 23
opal@opal.se
www.opal.se

Ordalaget Bokförlag

Ordalaget Bokförlag gör alltid böcker med kvalitet. Textböcker såväl som rikt illustrerade praktverk, till exempel om mat, språk, trädgård, kulturhistoria, stockholmiana och humor. Även pekböcker och illustrerade faktaböcker för barn. Även utlandsförsäljning.

Ordalaget Bokförlag AB
Box 17018, 167 17 BROMMA
Besöksadress: Nockeby Torg 6, 167 74 BROMMA
Telefon 08-80 88 48
Fax 08-80 88 49
bok@ordalaget.se
www.ordalaget.se

Ordberoende Förlag

Ordberoende förlag ger ut böcker som berör och ger perspektiv. Vi arbetar tätt med våra författare och lyckas därmed vara självständiga tillsammans. Hos oss hittar du både skönlitterär feelgood och facklitteratur som behandlar svåra, viktiga och tabubelagda ämnen på lättillgängliga sätt.

Ordberoende Förlag
Sankt Eriksgatan 19, nb
112 39 Stockholm
info@ordberoende.com
http://ordberoende.com

Ordfront Förlag

Ordfront förlag är ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, handböcker – och förstås god skönlitteratur. Vi ansluter oss till en frihetlig, samhällskritisk och folkbildande tradition.

Ordfront Förlag AB
Box 17506, 118 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Fiskargatan 8
Telefon 070-410 20 84
info@ordfront.se
www.ordfront.se

Piratförlaget

Piratförlaget, grundat 1999, ger ut svensk och nordisk skönlitteratur, arbetar nära våra författare med bra ekonomiska villkor och kreativ marknadsföring. Vårt systerförlag Lilla Piratförlaget utger barn- och ungdomsböcker.

Piratförlaget AB
Kaptensgatan 6
114 57 STOCKHOLM
Telefon 08-412 13 50
Fax 08-545 678 58
info@piratforlaget.se
www.piratforlaget.se

Prevent

Prevent – vi gör din arbetsdag bättre! Prevent är ett av världens största arbetsmiljöförlag med allt ifrån checklistor till utbildningsmaterial och webbprodukter. Prevents utbud är ett stöd i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Prevent
Box 20133, 104 60 STOCKHOLM
Besöksadress: Ringvägen 100 E
Telefon 08-402 02 00
Fax 08-402 02 50
info@prevent.se
www.prevent.se

Printz Publishing

Printz Publishing är förlaget som ger ut intelligent underhållning; välskriven, smart feelgood med både svärta och humor. Större delen av utgivningen består av skönlitteratur men vi tillåter oss att då och då ge ut en udda fågel i fackboksgenren.

Printz Publishing
Stora Nygatan 21 A
111 27 Stockholm
Telefon 0767-86 87 99
info@printzpublishing.se
www.printzpublishing.se

Rabén & Sjögren

Rabén & Sjögren är ett av Sveriges ledande barn- och ungdomsboksförlag. Förlaget ger ut böcker för alla åldrar av ledande svenska och utländska författare och illustratörer, samt ljudböcker, musik, spel och non-books.

Rabén & Sjögren
Box 2052
103 12 STOCKHOLM
Besöksadress: Tryckerigatan 4
Telefon 08-769 87 00
info@rabensjogren.se
www.rabensjogren.se

Roos & Tegnér

Roos & Tegnér är ett bokförlag som grundades 2006. Vi är helt fokuserade på facklitteratur och ger ut  40 – 50 titlar per år. Vårt utgivningsfokus ligger inom bl.a. affärslitteratur, personlig utveckling, populärpsykologi, trädgård, inredning, humor och biografier.   Vi kombinerar det lilla förlagets själ och personliga engagemang med det större förlagets förmåga att nå ut. 

Roos & Tegnér
Monbijougatan 17G
211 53 Malmö
Telefon: 040-674 75 50
info@roostegner.se
www.roostegner.se
Följ oss på Facebook

Santérus Förlag

Böcker av fackkaraktär som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren, utbilda studenten eller fortbilda yrkespersonen. Gärna böcker som blandar naturvetenskap, humaniora och samhällsfrågor.

Santérus Förlag
Birkagatan 23, nb., 113 39 STOCKHOLM
Telefon 08-30 34 62
info@santerus.se
www.santerus.se

Schildts & Söderströms

Schildts & Söderströms ger ut litteratur på svenska i hjärtat av Helsingfors sedan 1891. Utgivningen, ca 40 nya titlar per år, består av romaner, noveller, lyrik, barn- och ungdomslitteratur, essäer och sakprosa. Vårt systerförlag Kustantamo S&S ger ut böcker på finska.

Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13
FI-00170 Helsingfors
Finland
sets.fi

Sekwa förlag

Franskspråkig litteratur på svenska. Samtida, kvinnliga författare har företräde.

Sekwa förlag
Pryssgränd 3A, 118 20 Stockholm
Telefon 08-51 51 01 36
info@sekwa.se
www.sekwa.se

StorySide

Storyside ingår i Storytel-koncernen och är en av de största ljudboksutgivarna i Norden. Förlaget ger ut ljudböcker på fler än 15 språk världen över.

StorySide AB
Box 24167
104 51 Stockholm
Telefon 070-233 77 01
info@storyside.se

Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

AB Svensk Byggtjänst
Postadress: 113 87 STOCKHOLM
Besöksadress: S:t Eriksgatan 117, Stockholm
Telefon 08-457 10 00
Fax 08-457 11 99
kundservice@byggtjanst.se
www.byggtjanst.se

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är en stiftelse som driver militärhistorisk förlagsverksamhet. Årlig utgivning cirka 30 faktaböcker, med allt från stormaktstid till moderna konflikter.

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag
(Medlemsservice och distribution)
Box 24
274 21 SKURUP
Telefon 0411-55 53 20
Fax 0411-55 54 20
info@smb.nu
www.smb.nu

Svenskt Militärhistoriskt Bibliteks Förlag
(Administration)
Försvarshögskolan
Box 27805, 115 93 STOCKHOLM
Telefon 08-553 428 80
Fax 08-553 428 99
www.smb.nu

Timbro

Timbro grundades 1978 och publicerar varje år ett 20-tal böcker och ett 40-tal rapporter. Utgivningen består främst av fackböcker inom aktuella politik- och samhällsområden, men även några skönlitterära titlar.

Timbro
Box 3037, 103 61 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 60
Telefon 08-587 898 00
Fax 08-667 00 37
info@timbro.se
www.timbro.se

Verbum Förlag

Verbum Förlag är ett av Sveriges största fackboksförlag. Kärnan är teologisk, men vår utgivning speglar även livsfrågor och andlig vägledning. Vi vill att våra böcker ska engagera och inspirera!

Verbum Förlag AB
Box 22543
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsholmstorg 5 
Telefon 08-743 65 00
Fax 08-641 45 85
info@verbum.se
www.verbum.se

 

Volante

Volante — för en klokare och roligare värld.

Volante
Stora Nygatan 7
111 27 Stockholm
Telefon: 08-702 15 19
info@volante.se
http://volante.se

Östlings Bokförlag Symposion

---

Östlings Bokförlag Symposion
Ågerup 202
243 92 Höör
0413-550080
order@symposion.se
redaktionen@symposion.se
www.symposion.se