Medlemsseminarium: Rätten till sin historia; frågor om förtal, upphovsrätt och etik

Medlemsseminarium: Rätten till sin historia; frågor om förtal, upphovsrätt och etik

Välkommen till vårt andra seminarietillfälle på temat yttrandefrihet! Den 28 november kl 15.30 bjuder vi in till samtal om rättsliga och etiska aspekter av rätten till sin egen historia. Hur långt sträcker sig rätten till sin historia? Var går gränsen för förtal? Vilket är förläggarens ansvar?  

Sveriges mest välrenommerade advokat inom upphovsrätt och medierätt, Peter Danowsky, kommer under en timme att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap bl.a. om dessa frågeställningar. 

I en årligen återkommande seminarieserie samtalar vi om olika aspekter av bokutgivning som ryms inom temat yttrandefrihet. Det här är det andra tillfället.  

Tid: torsdag den 28 november kl.15.30 och till ca 16.30. 

Plats: Förläggareföreningens lokaler på Kungstensgatan 38, 2 tr. 

Portkod: 1007 OK

Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 26 november. OBS! Seminariet arrangeras exklusivt för medlemmar i Svenska Förläggareföreningen Ek för. 

Datum: 
28 nov, 15:30 - 16:30