Mentorprogram våren 2019! Informationsmöte 18 januari

Mentorprogram våren 2019! Informationsmöte 18 januari

Fredagen den 18 januari bjuder vi in alla våra medlemmar till ett informationsmöte om det mentorprogram som vi kommer att sjösätta under våren tillsammans med Gärigheter.

Mentorprogrammet syftar till att öka intresset för och medvetenheten om bokförlagen och vilka karriärmöjligheter som finns där hos en ung målgrupp för att på längre sikt öka mångfalden i bokbranschen. 

Vi kommer att tillsammans med Amal Aziz, projektledare på Gärigheter, och Jasmin Rastegar, grundare av Gärigheter, närmare presentera syfte, upplägg och möjligheter med programmet. Projektet kommer att inledas med att vi skapar fokusgrupper med representanter från våra medlemsförlag respektive personer från målgruppen, för att identifiera behov och intresse och därmed på bästa sätt kunna utforma mentorprogrammets innehåll och matcha mentorer med adepter. 

Tid: fredag den 18 januari kl. 8.30 - 9.30.
Plats: Förläggareföreningens kansli, Kungstensgatan 38, 2 tr, Stockholm. Portkod 1007 plus OK-knappen. OBSERVERA den nya adressen! 
Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 16 januari. 

Om Gärigheter:

Gärigheter är en kreativ plattform som arbetar med att skapa representation inom media- och kultursektorn. Det som började som ett DJ-kollektiv fick så småningom ambitionen att bli en ny utmanande aktör inom media- och kultursektorn, och har nu tagit form som en kreativ plattform i den branschen.
 
Allt för att vi inte såg oss själva representerade och vet att behovet av det är starkt bland unga människor. Med hjärta för innovation, förändringsbenägenhet och normkritik jobbar vi för ett inkluderande och representativt samhälle där alla, oavsett könstillhörighet, etnicitet eller ekonomisk bakgrund ska få lika möjligheter. Vi ser det som vår största uppgift att verka för att media-och kultursektorn ska bli en plats där fler ungdomar får en chans att nå sin fulla potential. Helt enkelt för att vi hade önskat att någon gjort det för oss när vi var yngre.

Datum: 
18 jan, 08:30 - 09:30