Natur & Kultur

Natur & Kultur

Natur & Kultur tillhandahåller kunskap och inspiration inom flera områden: från utbildning till skönlitteratur och fackböcker. Våra skilda utgivningsområden stärker och berikar varandra.  Natur & Kultur har sedan grundandet 1923 varit ett obundet, idéburet förlag, ägt av en stiftelse med ett uttalat demokratiskt uppdrag.

Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 31
Telefon 08-453 86 00
Fax 08-453 87 90
info@nok.se
www.nok.se