Norstedts

Norstedts

Norstedts Förlag grundades 1823 och är därmed Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Utgivningen omfattar skönlitteratur, sakprosa och illustrerade fackböcker. 

Norstedts
Box 2052
103 12 STOCKHOLM
Besöksadress:
Tryckerigatan 4
Telefon 08-769 88 50
info@norstedts.se
www.norstedts.se