Ny unik bokförsäljningsstatistik visar minskad försäljning men framgångar för den fysiska bokhandeln

Ny unik bokförsäljningsstatistik visar minskad försäljning men framgångar för den fysiska bokhandeln

I dag presenteras den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljningsstatistik från återförsäljare som någonsin har gjorts i Sverige. Den är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen och är unik genom att den presenterar tillförlitlig försäljningsstatistik som aldrig tidigare funnits tillgänglig.

 - Jag är glad över att vårt arbete för att etablera en gemensam, detaljerad och omfattande bokförsäljningsstatistik nu kommit så här långt. Det här är verkligen något som vi behöver, och sett fram emot att få, för att kunna förstå och analysera vår bransch på bästa möjliga sätt, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen. 

Bokförsäljningsstatistiken baseras på en stor del av återförsäljarna av allmänlitteratur i olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar och detaljhandeln. Mätperioderna innefattar en period från 1 januari 2012 till 31 augusti 2014. Senare rapportering kommer att omfatta aktuella summeringar av den allra senast inkomna försäljningsstatistiken. I dag omfattar dataunderlaget cirka två tredjedelar av den uppskattade försäljningen av allmänlitteratur i Sverige.

Rapporten redovisar minskande försäljningssiffror för olika tidsperioder. Den totala försäljningen minskade med 1,1 procent under 2013 jämfört med 2012. De första åtta månaderna under 2014 visar en total försäljningsminskning motsvarande 5,4 procent jämfört med samma tidsperiod under 2013. Den procentuella minskningen av antalet sålda exemplar var större i båda tidsperioderna.

Trots en total försäljningsminskning finns ljusglimtar. Positivt är till exempel att den fysiska bokhandeln har klarat sig bra trots utmanande tider och visat försäljningsökning när andra försäljningskanaler visat en minskning. Under 2014 ökade också försäljningen av barn- och ungdomslitteraturen vilket förhoppningsvis bidrar till att goda läsvanor etableras bland barn och unga.

 - Glädjande är att den fysiska bokhandeln har en bra och varaktig utveckling under 2014. Detta beror säkert på många saker men jag vill ändå lyfta fram det arbete vi gjort gemensamt inom Svenska Bokhandlareföreningen för boken och för ökad läslust, säger Anders Billing, vd Ugglan i Sverige AB.

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Tack vare att bokförsäljningsstatistiken redovisas på så många olika sätt kan målgrupperna för denna statistik bli många och skiftande.

Utöver denna rapport kommer det från och med oktober att publiceras månadsrapporter från dataunderlaget. Den första månadsrapporten i oktober kommer att avse september. I samband med ett seminarium den 29 januari 2015 kommer en större rapport omfattande helåret 2014 att presenteras. I tidningen Svensk Bokhandel kommer därtill månadstopplistor att publiceras. Den första månadstopplistan för augusti kommer att finnas i Svensk Bokhandels monter på Bokmässan.

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken är skriven av Erik Wikberg som är doktorand på Handelshögskolan i Stockholm.Ladda ned ett högupplöst foto av Erik Wikberg här. Fotograf: Max Green Ekelin. 

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

Läs mer om Bokförsäljningsstatistiken och bokmarknaden här

För mer information, kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare,
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Pressmeddelande från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen

Air Jordan VII 7.5 Ture Flight