Nya framgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel

Nya framgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel

Idag, den 24 september 2015, presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen ny statistik från Bokförsäljningsstatistiken. Statistiken visar nya försäljningsframgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel samt att den totala bokförsäljningen ökar.

Under de första åtta månaderna 2015 jämfört med samma period förra året ökade den totala bokförsäljningen med 5,6 procent i kronor räknat. Barn- och ungdomsböcker gick särskilt starkt framåt med en ökning motsvarande 11,9 procent. Samtidigt fortsatte den fysiska bokhandeln att växa och visade en ökad försäljning med 9,6 procent.

– Den försäljningsökning som vi kan notera på totalnivå under det senaste året, både räknat i kronor och antal exemplar, visar på ett tydligt trendbrott. Särskilt glädjande är barn- och ungdomslitteraturens kraftiga försäljningsökning. Det är också bra att försäljningen i den fysiska bokhandeln växer. Vi vet att tappad butiksförsäljning inte hämtas in av andra kanaler, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, som är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

Även andra positiva resultat kan noteras för försäljningen för de två första tertialen 2015. Internetbokhandeln ökade t.ex. sin försäljning med 5,4 procent. Försäljningsökningar skedde inom de flesta genrer.

Räknat i totalt antal sålda exemplar under de två första tertialen var ökningen ännu större än i kronor och motsvarade 7,9 procent. I den fysiska bokhandeln var ökningen av antalet sålda böcker 15,7 procent, att jämföra mot en ökning i kronor med 9,6 procent.

Rapporten redovisar även försäljningen för en tolv månaders rullande mätperiod (måndag v. 36 till söndag v. 35 2013-2014 jämfört med samma period 2014-2015). Under denna mätperiod känns trenderna från de två första tertialen igen. Den totala bokförsäljningen ökade med 4,3 procent. Den fysiska bokhandeln ökade med 8,3 procent och internetbokhandeln med 4,6 procent. Barn- och ungdomslitteraturen ökade med 13,3 procent.

Rapporten presenteras på Bokmässan torsdagen den 24 september på Ung Scen i A-salen (A03:22) klockan 16:30-16:50 under rubriken Glädjande nyheter - Barnboksförsäljningen ökar! Medverkar görrapportförfattaren Erik Wikberg, Akademibokhandelns VD Maria Hamrefors och Bonnier Carlsens litterära chef och ansvarig förläggare av bilderböcker Eva Dahlin.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Statistiken är den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljningsstatistik från återförsäljare som någonsin gjorts i Sverige. Bokförsäljningsstatistiken omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument, i olika försäljningskanaler: fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och detaljhandel. I dag omfattar dataunderlaget cirka två tredjedelar av den uppskattade försäljningen av allmänlitteratur i Sverige.

Ladda ned rapporten i sin helhet här. 

Läs mer om Bokförsäljningsstatistiken här. 

För mer information, kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Kontakt branschorganisationerna:

Dag Klackenberg, VD Svenska Bokhandlareföreningen, 070-644 77 79, dag.klackenberg@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

Kids Nike Cortez