Årets Augustpristagare

Årets Augustpristagare

Det prestigefyllda Augustpriset har ikväll delats ut i Konserthuset Stockholm i följande tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bokÅrets svenska fackbokoch Årets svenska barn- och ungdomsbok. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. Pristagarna får även en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare. Ikväll har också Lilla Augustpriset delats ut. Vinnaren får 15 000 kronor. Dessutom har Svenska Förläggareföreningens Hederspris delats ut för första gången.

Augustpriset och Lilla Augustpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Augustgalan produceras av Fascinera.

Nedan följer pristagarna och juryernas motiveringar. Pressbilder finns att ladda ned här.

 

Årets svenska skönlitterära bok

Aednan, Linnea Axelsson, Albert Bonniers förlag

I Linnea Axelssons poetiska brottstycken skildras en annan sida av det framväxande nittonhundratalet. Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier där generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor.

 

Årets svenska fackbok

Svälten. Hungeråren som formade Sverige, Magnus Västerbro, Albert Bonniers förlag

En oavbrutet spännande och engagerande berättelse om svälten under klimatkrisen i Sverige 1867–69. Om hungern som bryter ned människor och samhälle. Än mer handlar det om politik, eller makt utan ansvar. Det handlar om bottenlös inkompetens och cynism och läsaren lever med dess offer, de som svalt ihjäl. Hjälpen som kom var “för litet och för sent”. Någon som ser parallellerna till vår tid?

 

Årets svenska barn- och ungdomsbok

Gropen, Emma AdBåge, Rabén & Sjögren

Gropen är en livsbejakande hyllning till den fria leken bortom trygghetstänk och säkerhets-certifierade sandlådor. Med dråplig humor och suverän bildbehandling visas att fantasin gror i det obevakade och vilda. Med ett konsekvent barnperspektiv gestaltas barn som ett ”vi” som gör barndom på egna villkor mitt inför de vuxnas ängslan inför all denna urkraft. Aldrig har väl en bok om den grå skolvardagen varit så färgsprakande!

 

Lilla Augustpriset

vem beskyddar gudarna?, Linn Spjuth, Nora

I dagens dystopiska stämningar kan vi inte längre hoppas att antikens gudar ska rädda oss. Den här texten är både samtida och tidlös. Rasande, rytmisk, filmisk och omöjlig att värja sig mot. Det är oerhört skickligt.

 

Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Ilon Wikland
Ilon Wikland har en unik position och en särartad betydelse för barnlitteraturen i Sverige. Hennes bilder har präglat och inspirerat barn i flera generationer. Med sina stämningsmättade, färgrika barnboksillustrationer såväl som sina känsligt vibrerande svart-vita kapitelillustrationer är hon en bildberättare av allra högsta klass. Hon besitter en unik kombination av känslomässig bredd och teknisk skicklighet. Dessutom har hennes bildkonst haft ett stort och obestridligt inflytande på nya illustratörer världen över.

 

Om Augustpriset

Augustpriset firar i år 30-årsjubileum och är den svenska litteraturens mest prestigefyllda och uppmärksammade pris. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 med syftet att årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska. Det delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bokÅrets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok.

En jury i respektive kategori nominerar sex titlar vardera. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av sammanlagt 63 elektorer, varav en tredjedel är bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel litteraturkritiker och andra för uppdraget kompetenta personer. Omröstningen är sluten. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

I år var ordförande i den skönlitterära juryn Anna Gillinger, i fackboksjuryn Inga Lundén och i barn- och ungdomsboksjuryn Björn Sundmark. De nominerade titlarna tillkännagavs den 22 oktober. På Augustgalan den 26 november i Konserthuset Stockholm delades Augustpriserna ut. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. Varje pristagare får även en bronsstatyett formgiven av konstnären Mikael Fare.

Sammanlagt har 472 titlar skickats in till juryerna för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 151 titlar skickats in, till fackboksklassen 148 titlar och till kategorin barn- och ungdomslitteratur 173 titlar.

 

Om Lilla Augustpriset

Lilla Augustpriset firar i år 25-årsjubileum och är Sveriges största litterära pristävling för unga. Priset instiftades 1994 av Svenska Förläggareföreningen för att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande. Det vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år och har blivit en plantskola för nya författare.

Lektörer sovrar bland de inskickade bidragen och lämnar sedan över sitt urval till en jury. Juryn tar fram sex finalister, som presenteras för allmänheten och publiceras på Augustpriset.se. Vinnaren utses genom att juryns röster vägs samman med en publik omröstning på Augustpriset.se. Vinnaren får 15 000 kr.

I år skickades 500 bidrag in. Prisutdelningen ägde rum på Augustgalan den 26 november på Konserthuset Stockholm.

 

Om Svenska Förläggareföreningens Hederspris 

Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning

på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Svenska Förläggareföreningens medlemmar

och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

 

Jurygrupper 2018

Årets svenska skönlitterära bok
Anna Gillinger, ordförande
Gunnel Furuland
Mats Granberg
Janina Orlov
Carl Otto Werkelid

Årets svenska fackbok
Inga Lundén, ordförande
Gunnar Broberg
Mårten Castenfors
Susanne Ljung
Marianne Rundström
 
Årets svenska barn- och ungdomsbok
Björn Sundmark, ordförande
Marcus Biderholt
Mia Juhlin
Amanda Stenberg
Mia Österlund

Lilla Augustpriset
Lotta Lyssarides, ordförande
Johanna Lindbäck
Patrik Lundberg
Malin Nordén
Mats Strandberg

Nike Air Jordan 11Lab4 Retro 4 Patent Leather

liten bild: 
Bildtext: 
Årets Augustpristagare. Från vänster: Magnus Västerbro, Linn Spjuth, Linnea Axelsson och Emma AdBåge. Foto: Sören Andersson.