Åtgärder för att stötta förlag och bokhandel under Coronakrisen samt viktiga regeländringar

Åtgärder för att stötta förlag och bokhandel under Coronakrisen samt viktiga regeländringar

Möten med ordförandena för  kulturutskottet respektive näringsutskottet

 
Idag på förmiddagen deltog Eva Gedin, Förläggareföreningens ordförande, tillsammans med Maria Hamrefors, ordförande för Bokhandlareföreningen, i ett webb-möte med Christer Nylander, L, ordförande för kulturutskottet. Senare samma dag ägde ett motsvarande möte rum med Lars Hjälmered, M, ordförande för näringsutskottet. Båda utskottsordföranden visade stort intresse för vad som händer i branschen nu och hur de åtgärder som regeringen hittills beslutat kan användas av förlag och bokhandel för att lindra effekterna av Coronapandemin. De tog också med intresse del av de förslag som framfördes:

  • Höjt litteraturstöd om 30 miljoner kronor och ett flexiblare regelverk kring det så att stödet snabbare kan gå ut till förlagen.

  • Extra anslag till Författarfonden om 30 miljoner kronor för att stärka författarnas ekonomi.

  • Riktat stöd och fördelaktiga lån till framförallt bokhandeln för att undvika en omfattande bokhandelsdöd.

 
Brevet till kulturministern och kulturutskottet som sändes den 20 mars återfinns här. Den PM som mejlades ut till utskotten efter mötena idag återfinns här.
 

Möte med kulturministern / kulturdepartementet

 
Kulturdepartementet har informerat att kulturministern på grund av många förfrågningar inte har möjlighet att träffa oss personligen. Maria Hamrefors och Kristina Ahlinder, VD Förläggareföreningen, kommer i stället att få träffa Rani Kasapi, enhetschef, och Matilda Berggren, ämnesråd, på kulturdepartementets litteraturenhet, nu på onsdag den 1 april.
 

Möte med Kulturrådet

 
På torsdag den 2 april kommer Jesper Monthán, styrelseledamot Förläggareföreningen, och Kristina Ahlinder att träffa Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet, för att diskutera vad som nu är möjligt att snabbt åstadkomma för att underlätta för förlagen och hur eventuellt ökat litteraturstöd kan hanteras.

  

Viktiga regeländringar med mera till följd av Coronapandemin

 

Kulturrådet

Läs om hur Kulturrådet behandlar ansökningar mm under pandemin här
 
    

Slopat karensavdrag och sjuklön

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Gäller 11/3 – 31/5.
 
Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.
 
Kravet på läkarintyg vid sjukdom avskaffas tillfälligt.
 
Mer information finns här

 

Likviditetsförstärkning via skattekontot       

Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 
Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.
 
Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari – mars kan också få skatten återbetald från Skatteverket.
 
Efter 12 månader måste det belopp företaget fått anstånd med betalas in. Ränta utgår.

Var noggrann med att följa instruktionerna som ges.

Mer information hittar du här

 

Anstånd med skatter och avgifter

Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt och moms samt andra typer av skatter, t ex punktskatter. 

Läs mer här
 
 

Korttidspermittering

Möjlighet till korttidspermittering har införts den 16 mars.
 
Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75% kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön.

Mer information finns här.