Bokbranschen skapar unik statistik över bokförsäljningen i Sverige

Bokbranschen skapar unik statistik över bokförsäljningen i Sverige

Från och med den 1 juni 2013 kommer en helt ny, mycket detaljerad statistik över bokförsäljningen i Sverige att tas fram. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken kommer att ge helt nya kunskaper om bokförsäljningen, bokens spridning, bokintresset och läsningen i Sverige. Statistiken är på så sätt helt unik. Det har aldrig tidigare funnits något liknande.

Uppskattningsvis kommer 80-85 % av all försäljning av böcker i Sverige att omfattas. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen tar genom statistiken ett gemensamt ansvar för bokbranschen, ökar kunskapen och möjligheterna till viktiga analyser. Bokrondellen kommer att hantera datainsamlingen och sammanställningarna.

– Branschen behöver en gemensam kartläggning och en bild av den dagliga försäljningen. Detta för att vi, oavsett om vi är butik eller förlag, snabbare ska kunna ställa om och möta kundernas behov. Denna statistiksatsning är starten på en gemensam utveckling av branschen, säger Anders Billing, bokhandlare och vd för Ugglan i Sverige.

– Äntligen får vi en detaljerad information om bokförsäljningen i Sverige! Extra glädjande är det att detta är resultat av samarbetet mellan föreningarna som tillsammans vill förstärka intresset för boken och läsandet. Vi har här skapat möjlighet att presentera och följa i princip dagsaktuella trender och tendenser vilket kommer att betyda mycket för branschen, säger Håkan Köhler, marknadschef Bonnierförlagen och ordförande i Svenska Förläggareföreningens statistikkommittén.

Statistiken är indelad per litteraturgenre, bokformat, försäljningskanal och län. Även topplistor på titelnivå kommer att tas fram. Uppgiftslämnarna – aktörer inom bokhandel, bokklubbar, varuhus, stormarknader och internetbokhandlar – kommer att kunna se sin egen försäljning i förhållande till den totala försäljningen inom den egna kanalen och totalt. Medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen ser på motsvarande sätt sina egna försäljningssiffror och titlar i förhållande till totalsiffran inom respektive statistikområde.

– Vi ser mycket fram mot att få ansvara för den tekniska delen av det här projektet. Uppgiften passar bra in i vår verksamhet eftersom vi har en sammanhållande funktion i branschen och en neutral position, säger Christer Perslöv, vd för Bokrondellen.

I mitten av april 2013 anordnar Svenska Bokhandlareföreningen en branschdag tillsammans med Svensk Bokhandel dit också Svenska Förläggareföreningens medlemmar kommer att bjudas in. Under branschdagen kommer ett par timmar att ägnas åt återförsäljningsstatistiken, detaljerad information kommer att ges och det kommer att finnas goda möjligheter för frågor.

SE MER INFORMATION I FAKTABLADET (PDF)

Frågor besvaras av

Kristina Ahlinder, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Anna Möller Wrangel, 070-976 44 31, anna.moller.wrangel@booksellers.se

Christer Perslöv, 072-253 33 61, christer.perslov@bokrondellen.se

Håkan Köhler, 070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se

Anders Billing, 070-942 01 12, anders@ugglanisverige.se

Nike HyperRev 2017