Bokförlagens försäljning ökade med 4 % under 2015

Bokförlagens försäljning ökade med 4 % under 2015

Svenska Förläggareföreningen presenterar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2015. Försäljningen ökade med hela 4 % och är relativt väl spridd bland medlemmarna. Tillsammans med den kunskap som Bokförsäljningsstatistiken (som visar återförsäljarnas försäljning av böcker till slutkonsument) ger oss kan vi konstatera ett trendbrott. Bokförsäljningen ökar totalt sett i Sverige.

I år publiceras Förlagsstatistiken (tidigare kallad Branschstatistik) här på Svenska Förläggareföreningens webbplats som interaktiv grafik och är också möjlig att ladda ned i pdf-format här. OBS! Webbsidan med förlagsstatistiken är inte mobilanpassad.

Ökad barn- och ungdomsboksförsäljning, samt målarböcker för vuxna, har starkt präglat försäljningen under 2015 i positiv riktning. Ofta påverkas den totala försäljningen av ett relativt litet antal titlars mycket stora försäljningsframgångar. Under 2015 utgjorde David Lagercrantz Det som inte dödar oss ett exempel på en sådan exceptionell titel.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökar kraftigt och vi kan notera att ökningen främst härrör från äldre titlar, s.k. backlist, och är särskilt påtaglig för sköntlitteraturen och barn- och ungdomsböckerna.

Det digitala formatet domineras av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag.

Förlagens försäljning till bokhandeln backade med 1 % medan försäljningen till internetbokhandeln ökade med 6 %.

Rean betyder fortsatt mycket för bokbranschen och under de senaste tre åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt konstant. 2015 var reans andel 4,8 %.

Förlagens totala lager nådde under 2015 den lägsta nivån som någonsin noterats. Relationen mellan tryckta och sålda volymer har under senare år visat en gynnsam utveckling. Ca 70 % av tryckta volymer säljs under de första åren, vilket är en betydande ökning i förhållande till situationen för 10 år sedan.

FAKTARUTA 2015

Omsättning
Bokförsäljningen                     + 4 %

Utgivning
Antal nya titlar                        + 8 %

Sålda exemplar, nyheter
Totalt                                       + 5 %
Sålda ex per titel                      - 2 %

Digitala böcker, nyheter
E-böckerna motsvarar 33 % av antal utgivna titlar och 2 % av försäljningen i kr
Ljudböckerna motsvarar 8 % av antal utgivna titlar och 4 % av försäljningen i kr

Om Förlagstatistiken

Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild av den svenska bokmarknaden, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

För mer information, kontakta:
Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, 
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggares.se 
Roy Rue, statistikansvarig Svenska Förläggareföreningen, 
070-193 79 42, roy.rue@forlaggare.se
Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande, 
070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se 

Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler, ordförande, Madeleine Lawass, Annika Welinder, Lena Öhman, Kristina Ahlinder, Roy Rue 

Air Jordan XII 12 Shoes