Bokförlagens försäljning ökade med 5 procent under 2018

Bokförlagens försäljning ökade med 5 procent under 2018

Under 2018 ökade bokförlagens försäljning av böcker med 5 procent. Det visar ny statistik som Svenska Förläggareföreningen publicerar idag. 

Den digitala försäljningen ökade markant under 2018. Den formatförskjutning från tryckt till digitalt format som pågått under flera år fortsätter och härrör i stort sett enbart från ljudböcker. Totalt motsvarar digitala böcker nu cirka 23 procent av den totala försäljningen. Tryckta böcker står således fortsatt för merparten av försäljningen, cirka 77 procent. 

Försäljningen uppdelad på genrer visar att skönlitteratur totalt sett ökade, och särskilt markant i digitala format. Även försäljningen av digitala barn- och ungdomsböcker ökade kraftigt. För nyutgivna fackböcker kan också en ökad försäljning noteras, här dock främst i tryckta format.
 
– Det är förstås glädjande att förlagens försäljning ökar och särskilt att de digitala formaten har en så positiv utveckling. Dock innebär de digitala formaten också stora utmaningar för förlagen eftersom de generar mindre intäkter än de tryckta formaten, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen.  

Några författares titlar bidrog särskilt starkt till försäljningsökningen, däribland titlar av Lars Kepler, Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnholm, Thomas Erikson, Niklas Natt och Dag, Anders Hansen samt Agnes Våhlund och Elias Våhlund. 

Förlagens försäljning till digitala kanaler ökade med 33 procent medan försäljningen till bokhandeln i princip var oförändrad i förhållande till 2017. Försäljningen till internetbokhandeln, som främst säljer fysiska böcker, ökade med 13 procent. 

LADDA NED RAPPORTEN HÄR. 

Bokförlagens bokförsäljning 2018

Total försäljning
 + 5 %
 
Antal nya titlar
 + 1,7 %
 
Antal sålda exemplar
Nya digitala exemplar + 15 %
Nya tryckta exemplar - 1 %
Totalt nya titlar + 2,8 %
Totalt alla titlar + 10,8 %

Om Förlagstatistiken

Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur till olika typer av återförsäljare samt förlagens direktförsäljning. Statistiken är alltså en förlagsstatistik och beskriver därför endast förlagens utgivning och försäljning till återförsäljare av olika slag, inte hur försäljningsutvecklingen hos återförsäljarna ser ut.
 
Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men den kan ändå ge en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

För mer information, kontakta:

Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se
 
Mer information och bokbranschstatistik finns också på Forlaggare.se/faktabank

Men's Shoes

liten bild: 
Bildtext: 
Kristina Ahlinder. Foto: Charlie Bennet.