Bokförsäljningen ökade med 4,2 procent under 2017

Bokförsäljningen ökade med 4,2 procent under 2017

Försäljningen av allmänlitteratur ökade med 4,2 procent räknat i kronor under 2017. Det visar statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen, vilken idag presenteras i en rapport. 

Det är i framför allt digitala abonnemangstjänster som bokkonsumtionen ökar. Denna försäljningskanal växte med 50,1 procent under 2017. Internetbokhandel och bokklubbar, som i rapporten redovisas tillsammans, ökade med 5,0 procent. Fysisk bokhandeln minskade med 4,5 procent och dagligvaruhandel minskade med 11,2 procent.  
 
Rapporten Boken 2018 – marknaden, trender och analyser är skriven av Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
– Utvecklingen under 2017 visar hur bokbranschen genomgår ett skifte där en allt större andel böcker konsumeras via digitala abonnemangstjänster. Bokkonsumenterna läser allt mer i digitala format och förväntar sig allt större tillgänglighet. Det är de internetbaserade försäljningsaktörerna som driver tillväxten på bokmarknaden, samtidigt som den fysiska bokhandeln och dagligvaruhandeln har fortsatta utmaningar, säger Erik Wikberg.
 
Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2017. Totalt ökade denna genre med 3,6 procent. Genrerna humaniora, deckare och spänning samt utländsk litteratur ökade också, medan skönlitteratur, facklitteratur och populär facklitteratur minskade. Ett litet antal storsäljande titlar har drivit upp försäljningen inom genren humaniora.
 
Den bäst säljande skönlitterära boken under 2017 var Mannen som sökte sin skugga av David Lagercrantz. Den bäst säljande facklitterära boken var Hur jag lärde mig förstå världen av Fanny Härgestam och Hans Rosling. Den bäst säljande barnboken var Slottsmysteriet av Martin Widmark, som dessutom skrivit fem av de tio bäst säljande barnböckerna under 2017.
 
Ladda ned rapporten i sin helhet här.
 
Bokförsäljningsstatistiken kommer att presenteras på Boken 2018, det årliga stora bokbranschseminariet som Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen arrangerar idag kl. 13.00 - 17.00 på Nalen i Stockholm. Då kommer även resultaten av några exklusiva specialkörningar av statistikmaterialet att presenteras. Dessutom behandlas andra aktuella och viktiga ämnen, såsom det pågående stora detaljhandelsskiftet och bibliotekens roll när det gäller e-böcker. Eftermiddagen avslutas med en framtidsspaning. Seminariet leds av Karin Winther och kommer att direktsänds på http://www.forlaggare.se

Om Bokförsäljningsstatistiken
Rapporten Boken 2018 – marknaden, trender och analyser presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och redovisar statistik för helåret 2017 jämfört med helåret 2016.
 
Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, till exempel redovisas barn- och ungdomslitteraturen i olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.
 
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och omfattar uppskattningsvis cirka tre fjärdedelar av all försäljning av allmänlitteratur till slutkonsument i Sverige.
 
Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.


 
För mer information om statistiken, vänligen kontakta:
Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
 
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen,
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
 
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Adidas