Bokförsäljningen ökade med 4,5 procent i kronor räknat – tack vare stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster och i internetbokhandel

Bokförsäljningen ökade med 4,5 procent i kronor räknat – tack vare stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster och i internetbokhandel

Den totala bokförsäljningen ökade med 4,5 procent i kronor räknat under det första halvåret 2017 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är framför allt en stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och en ökad försäljning i internetbokhandel. 

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 55,1 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 6,4 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,7 procent och dagligvaruhandeln minskade med 16,4 procent. Bortses från försäljningsökningen hos de digitala abonnemangstjänsterna är den totala bokförsäljningen oförändrad jämfört med första halvåret 2016.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 12,6 procent. Bortses från försäljningen hos de digitala abonnemangstjänsterna, där antalet sålda böcker ökade med 81,9 procent, minskade däremot antalet sålda böcker med 2,9 procent. Störst var minskningen i dagligvaruhandeln, där antalet sålda exemplar minskade med 13,3 procent. I den fysiska bokhandeln minskade försäljningen med 4,2 procent.

 – Allt fler väljer att både köpa och konsumera böcker via digitala abonnemangstjänster och internet, samtidigt som butiksåterförsäljare minskar sin försäljning av tryckta böcker. Det är positivt att fler människor tar del av litteratur på nya sätt och i nya format, men det är viktigt att den tryckta boken fortsatt har ett skyltfönster och stark försäljning via den fysiska bokhandeln, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Försäljningen av pocketböcker minskade med 7,5 procent i kronor räknat, medan inbundna böcker ökade med 3,3 procent. E-böcker och digitala ljudböcker sålda via digitala abonnemangstjänster står för de största förändringarna bland bokformaten, där
e-boksförsäljningen ökade med 171,7 procent och försäljningen av digitala ljudböcker ökade med 50,3 procent räknat i kronor. Över 90 procent av de böcker som konsumeras genom digitala abonnemangstjänster är digitala ljudböcker.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat stadigt under flera år. Under första halvåret 2017 ökade försäljningen med ytterligare 4,0 procent räknat i kronor. Störst var ökningarna i åldersgruppen 9-12 år och 12-15 år, där försäljningen ökade med 10,9 procent respektive 9,9 procent.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. De digitala abonnemangstjänsterna BookBeat, Nextory och Storytel ingår inte i det ordinarie dataunderlaget, utan denna försäljningsdata har samlats in separat.  Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

Tillväxtverket har under 2017/2018 beviljat stöd till föreningarna för utveckling av Bokförsäljningsstatistiken.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

Nike Zoom All Out Flyknit