Bokförsäljningen ökade med 6,2 procent första halvåret 2018

Bokförsäljningen ökade med 6,2 procent första halvåret 2018

Den totala bokförsäljningen ökade med 6,2 procent i kronor räknat under det första halvåret 2018 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och i internetbokhandeln. Återförsäljare i fysisk bokhandel och dagligvaruhandel minskade.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 36,9 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 7,5 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 5,2 procent och dagligvaruhandeln minskade med 5,8 procent.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 15,1 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för nästan hela denna ökning. Bortses från denna försäljningskanal, där volymen ökade med 49,2 procent, ökade antalet sålda exemplar med 0,9 procent tack vare en stark försäljning i internetbokhandeln. I fysisk bokhandel minskade antalet sålda exemplar med 4,9 procent och i dagligvaruhandeln med 9,2 procent.

 – Allt större andel av bokförsäljningen sker digitalt. Nu är knappt fyra av tio böcker som konsumeras i Sverige sålda i digitala abonnemang. Att abonnemangen dessutom används allt flitigare är intressant eftersom de säljs till en fast månadskostnad, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bland andra format än de digitala ökar både inbundet och pocket i värde, med 2,4 procent respektive 4,5 procent. Den fysiska ljudboken minskar kraftigt med 10,6 procent. Samtidigt som e-böcker ökar med 32,4 procent och den digitala ljudboken ökar med 37,2 procent i digitala abonnemangstjänster, minskar dessa format när det gäller försäljning i internetbokhandeln.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat stadigt under flera år. Under första halvåret 2018 ökade försäljningen med ytterligare 11,0 procent räknat i kronor. I åldersgruppen 6-9 år ökade försäljningen med 16,3 procent. Åldersgrupperna 3-6 år och 9-12 ökade båda med 14,2 procent.

Ladda ned den fullständiga rapporten här

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. De digitala abonnemangstjänsterna BookBeat, Nextory och Storytel ingår inte i det ordinarie dataunderlaget, utan denna försäljningsdata har samlats in separat.  Mer information finns på https://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

Tillväxtverket har under 2017/2018 beviljat stöd till föreningarna för utveckling av Bokförsäljningsstatistiken.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

adidas Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen