Bokförsäljningen ökade under 2015

Bokförsäljningen ökade under 2015

Bokförsäljningen ökade med 3,2 procent under 2015. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Den försäljningskanal som ökade mest var internetbokhandeln vilken ökade sin försäljning med 6,9 procent. Fysisk bokhandel ökade också sin försäljning, med 1,9 procent. Humaniora och allmän facklitteratur var de litteraturgenrer som ökade mest, med 9,8 procent respektive 7,4 procent, och inbunden bok var det format som ökade mest, med 7,5 procent.

 – För första gången på många år ökar bokförsäljningen både i kronor räknat och i antal volymer. Ökningen räknat i kronor var 3,2 procent och i antal exemplar 3,1 procent. Det innebär att ökningen generellt sett inte beror på ökade priser, utan på att konsumenterna köpte fler böcker, säger Erik Wikberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och den person som på föreningarnas vägnar ansvarar för statistiken och den rapport som nu presenteras.

Särskilt barn- och ungdomslitteraturen var försäljningsmässigt stark och ökade under 2015 med 5,9 procent i kronor räknat. Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med hela 22,7 procent.

 – Det är mycket glädjande att barn- och ungdomslitteraturen fortsätter att gå framåt. Den fysiska bokhandeln har stor betydelse för barns läsning. Vi fortsätter därför att gemensamt arbeta med läsprojekt som Läslovet och Världsboksveckan för att tydligt visa vårt engagemang, säger Mats Ahlström, ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen.

Åren efter toppåret 2007 minskade bokförsäljningen stadigt. Först 2014 kunde en viss stabilisering noteras.

 – Förhoppningsvis innebär den under 2015 ökade bokförsäljningen ett efterlängtat trendbrott. Konkurrensen om människors fritid är hård och kan boken hävda sig där är det på alla sätt bra. Att aktörerna i branschen nu har tillgång till detaljerad försäljningsstatistik innebär att snabbare och bättre beslut kan fattas, vilket i sin tur kan bidra till att verksamheterna stärks, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen. 

I rapporten, Boken 2016 – marknaden, trender och analyser, som idag presenteras på ett seminarium på Nalen i Stockholm kl. 13.30 – 17.05, finns all statistik publicerad, och dessutom topplistor över de bäst säljande titlarna under året, räknat i antal exemplar.

Seminariet direktsänds på www.forlaggare.se kl. 13.30 – 17.05. Seminarieprogrammet finns här.

För pressackreditering, kontakta karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45.

Rapporten går att beställa, i viss utsträckning, i tryckt form från Svenska Bokhandlare-föreningen och Svenska Förläggareföreningen eller laddas ned här (pdf)

Om Bokförsäljningsstatistiken

Rapporten Boken 2016 – marknaden, trender och analyser presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av svensk bokförsäljning från återförsäljare som någonsin har gjorts i Sverige och redovisar statistik för helåret 2015 jämfört med helåret 2014. Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, t ex. barn- och ungdomslitteraturen som redovisas i fem olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

Release Calendar