Bokmarknaden 2012 - ny rapport

Bokmarknaden 2012 - ny rapport

Tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen publicerar vi nu en rapport, Bokmarknaden 2012. Rapporten behandlar de senaste årens utveckling på bokmarknaden, ger en analys av dagsläget och vilka utmaningar branschen står inför samt ger förslag på hur branschen kan möta dessa.

Kjell Bohlund och Bengt Brodin, som båda har lång och gedigen erfarenhet av bokbranschen, är rapportens författare.

Rapporten kan laddas ned här.

Önskas fler tryckta exemplar, kontakta  Förläggareföreningens kansli: info@forlaggare.se.

marka