Brev till regeringen och tätare publicering av försäljningsstatistik

Brev till regeringen och tätare publicering av försäljningsstatistik

Svenska Förläggareföreningens VD Kristina Ahlinder om vilka åtgärder som vidtas med anledning av Coronapandemin. 

Krav på ökade stöd till författare, förlag och bokhandel för att klara påfrestningarna under Coronapandemin

Det är minst sagt hektiska och ovanliga dagar nu. En stor del av veckan har gått åt att kontakta organisationer, myndigheter och riksdagsledamöter för att informera om förlagens situation i det rådande läget. Eva Gedin och Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareförenigen, har idag via brev informerat kulturministern och kulturutskottet om situationen i bokbranschen med bland annat påtagligt minskad försäljning i fysisk bokhandel och de konsekvenser vi ser kommer att drabba förlag, bokhandel och författare under den pågående pandemin. Vi föreslår att del av de pengar regeringen nu sätter av för kultursektorn, 500 miljoner kronor, ska ges som stärkta stöd till författare, men också som riktade stöd till bokhandeln och, främst mindre oberoende/nischade, förlag. I ett senare skede kommer också litteraturstödet att behöva stärkas.
 

Tätare publicering av försäljningsstatistik

För att underlätta för er att fatta beslut och planera verksamheten, vilket är särskilt viktigt nu, kommer vi att tillsammans med Bokhandlareföreningen mer frekvent ta fram försäljningsstatistik.
 
Daglig statistik via Bokinfo
Varje dag kommer ni att kunna se all inrapporterad försäljning i volym och värde i kanalerna internet/bokklubbar, fysisk bokhandel och dagligvaruhandel med fem dagars eftersläpning.
Informationen kommer inom kort att finnas i form av en webbrapport som ni når via Bokinfos webbsida under fliken Visa statistik. Notera att inloggningsuppgifter krävs. 
 
Veckostatistik via föreningarnas hemsidor
Varje vecka, preliminärt på fredagar, kommer en veckorapport att publiceras på vår respektive Bokhandlareföreningens hemsida. Rapporten kommer att visa den totala försäljningen i värde uppdelad på de tre försäljningskanalerna samt i jämförelse med motsvarande vecka 2019.
 
Den första rapporten kommer att visa försäljningen vecka 11, vilket är den vecka då vi bedömer att effekterna av Coronaepidemin började slå igenom.

Vänliga hälsningar

Kristina Ahlinder
Direktör, Svenska Förläggareföreningen