Dags för samma moms på böcker oavsett format – EU har tagit beslut i momsfrågan

Dags för samma moms på böcker oavsett format – EU har tagit beslut i momsfrågan

Idag den 2 oktober fattade EU:s finansministrar äntligen det efterlängtade beslutet om att ändra den gemensamma momslagstiftningen så att även digitala, strömmande och nedladdningsbara, böcker omfattas av möjligheten till reducerad moms i medlemsländerna. 

I en artikel publicerad på DN Debatt den 25 januari 2017 lovade både finansministern och kulturministern att så snart EU:s lagstiftning ändrats kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att sänka momsen från 25 till 6 procent. Vi utgår ifrån att detta löfte nu kommer att infrias.

Beslutet är mycket efterlängtat. Böcker i alla format måste behandlas lika – det ska inte innebära någon skillnad om du läser en bok på papper, på platta eller lyssnar i hörlurar. För den digitala bokmarknaden kommer en lägre moms innebära viktiga utvecklingsmöjligheter. Låg moms kommer att leda till bättre och nödvändiga förutsättningar överlag, ett större utbud, lägre priser och ökad försäljning. Det är ett beslut som därmed kommer att förbättra och underlätta tillgängligheten till böcker generellt sett och dessutom öka möjligheten för människor med olika typer av funktionsnedsättning att ta del av litteraturen i form av såväl e-böcker som strömmande och nedladdningsbara ljudböcker.

Förläggareföreningen har länge bedrivit ett aktivt påverkansarbete för en ändrad lagstiftning. I kampanjen Bokvalet engagerade sig 270 författare, upphovsmän, skådespelare m.fl. och tusentals personer visade sitt stöd på kampanjsidan www.forlaggare.se/bokvalet.

– Efter ett långvarigt och enträget arbete kan vi nu äntligen se fram emot att låg moms på digitala böcker införs i Sverige. Vår förhoppning är naturligtvis att den nya lagstiftningen ska vara på plats så snart som möjligt, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen.

Läs mer här


Kristina Ahlinder, direktör Förläggareföreningen.
Foto: Charlie Bennet.
 

Nike

liten bild: