Den språkliga mångfalden är stor när det gäller sålda böcker i Sverige

Den språkliga mångfalden är stor när det gäller sålda böcker i Sverige

Färsk statistik visar att den språkliga mångfalden bland sålda böcker i Sverige är överväldigande stor. Engelskan dominerar inte oväntat och som stark tvåa kommer, kanske inte heller oväntat, böcker på arabiska, följt av böcker på spanska, tyska, persiska, franska, italienska, finska, norska, somali och ryska. Invandringen sätter tydliga spår i försäljningen.

Statistiken ger också vid handen att nära 410 000 unika ISBN hittills sålts i år. Även det visar att den svenska bokförsäljningen omfattar väldigt mycket mer än de titlar som syns på topplistorna.
 
Nedan återfinns en lista över dryga 50 språk vars försäljning omfattar en bok eller fler hittills i år, i fallande ordning.
 
Statistiken kommer ur den bokförsäljningsstatistik som Bokinfo tar fram på uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Tack vare den kan vi få större kunskap om hur försäljningen utvecklas – också när det gäller olika språk.
 
Med ”Okänt” avses titlar som inte finns registrerade hos Bokinfo och där uppgift om språk saknas. Ett rimligt antagande är emellertid att de flesta av dessa är engelskspråkiga.

Språk

Antal sålda exemplar

 

Svenska

17 423 605

 

Okänt

1 664 879

 

Engelska

647 657

 

Arabiska

5 793

 

Spanska

3 937

 

Tyska

2 975

 

Persiska

1 623

 

Franska

1 033

 

Italienska

1 005

 

Finska

750

 

Norska

721

 

Somali

624

 

Ryska

539

 

Thailändska

382

 

Tigrinja

278

 

Nygrekiska (1453-)

274

 

Tecken för hörande

239

 

Polska

225

 

Kinesiska

203

 

Romani

175

 

Turkiska

151

 

Rumänska

140

 

Kurdiska

123

 

Danska

96

 

Portugisiska

92

 

Japanska

84

 

Bosniska

72

 

Albanska

63

 

Hebreiska

46

 

Kroatiska

46

 

Thaispråk

43

 

Meänkieli

32

 

Amhariska

22

 

Isländska

18

 

Övriga språk

15

 

Grekiska (klassisk, -1453)

11

 

Bokmål

10

 

Lettiska

9

 

Makedonska

9

 

Nordsamiska

9

 

Litauiska

8

 

Estniska

7

 

Serbiska

7

 

Samiska språk

6

 

Tjeckiska

6

 

Jiddisch

5

 

Latin

5

 

Mongoliskt språk

5

 

Nederländska

5

 

Bulgariska

3

 

Ungerska

3

 

Wolof

3

 

Finskt-ugriskt språk

2

 

Lulesamiska

2

 

Swahili

1

 

Summa:

19 758 076

 

 
Om Bokförsäljningsstatistiken i sin helhet
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljnings-statistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige. Datainsamlingen sker via Bokinfo. Större övergripande rapporter publiceras några gånger per år vilka redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.
 
För mer information om Bokförsäljningsstatistiken går det också bra att kontakta:
Erik Wikberg, ansvarig för rapporterna, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

ЖЕНЩИНЫ