Ersättning för privatkopiering av ljudböcker från Copyswede

Ersättning för privatkopiering av ljudböcker från Copyswede

Svenska Förläggare AB har erhållit ersättning från Copyswede avseende år 2014 och 2015. Förlag som ger ut ljudböcker kan göra anspråk på del av ersättningen.

Med stöd av 12 § upphovsrättslagen har enskilda personer rätt att kopiera musik, film och böcker för privat bruk. För att kompensera för den uteblivna försäljning som den privata kopieringen innebär för upphovsmännen har författare, kompositörer m.fl. rätt till privatkopieringsersättning.

Genom att belägga produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering (t.ex. inspelningsbara CD- och DVD-skivor, video- och ljudkassetter, videospelare, usb-minnen, MP3-spelare, hårddiskar, mobiltelefoner och surfplattor med inbyggt minne) med en avgift vill lagstiftaren ge upphovsmännen ersättning för inkomstbortfallet. Avgifterna inkasseras av Copyswede (www.copyswede.se).

De förlag som producerar ljudböcker har således rätt till ersättning för den privatkopiering av ljudböcker som sker.

Ansök hos Svenska Förläggare AB senast den 18 november 2016.

Som underlag för utbetalningen måste förlaget ge Svenska Förläggare uppgifter om antalet sålda exemplar netto, dvs. efter eventuella returer, samt antalet titlar, för varje enskilt år.

Kontakta Roy Rue, tel 08-736 19 42, e-post roy.rue@forlaggare.se för intygsblanketter och eventuella frågor.

Max 90 Winter Sneakerboot