EU har inte kunnat enas i frågan om moms på digitala publikationer

EU har inte kunnat enas i frågan om moms på digitala publikationer

Idag den 16 juni 2017 har EU:s finansministrar under sitt ECOFIN-möte diskuterat förslaget om att ändra den gemensamma momslagstiftningen så att även digitala, strömmande och nedladdningsbara, publikationer ska kunna omfattas av möjligheten till reducerad moms i medlemsländerna. 

Många har trott att man under mötet skulle kunna enas om förslaget, men Tjeckien motsatte sig beslutet. Alla skattebeslut i EU kräver enhällighet och därför har beslut alltså inte kunnat fattas. 

– Att enighet inte har kunnat nås inom EU och att en låg moms därmed fortfarande inte kan införas i medlemsländerna är en stor besvikelse. Frågan om låg moms på digitala publikationer är väl förankrad i bokbranschen och vi har bedrivit ett långvarigt och enträget arbete för en ändrad lagstiftning. Nu får vi istället hoppas på att beslutet kommer att tas under det kommande halvåret när Estland är ordförandeland, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen. 

Nike