Författaren är avgörande för valet av bok och majoriteten köper böckerna de läser

Författaren är avgörande för valet av bok och majoriteten köper böckerna de läser

Demoskop har på Förläggareföreningens uppdrag genomfört en undersökning bland bokläsande personer bland annat i syfte att ta reda på vilken den viktigaste faktorn är för valet av bok. 

Här följer en sammanfattning av resultatet.  
 
Hur får du tag i de böcker du läser?
De allra flesta (96 %) läser böcker åtminstone någon gång, fler bland kvinnor än bland män. 80 % köper böcker på något sätt, vanligast via internetbokhandel (53 %) eller fysisk bokhandel (51 %). Andra relativt vanliga kanaler är bibliotek (36%), lån från familj/vänner (33 %) och att man får böcker i present (30 %). Mindre vanliga kanaler är dagligvaruhandel (17 %), bokklubbar (8 %) och prenumerationstjänster (3 %). 8 % svarar att de får tag i böcker på annat sätt, framförallt begagnat från antikvariat eller loppis.
 
Vad påverkar dig när du väljer att köpa en viss bok?
Bland dem som köper böcker är de viktigaste faktorerna för valet av bok författaren (77 %), tips från vänner/familj (70 %), recensioner i media (41 %) och rea/kampanjer (38 %). En av fyra (26 %) fäster mycket eller ganska stor vikt vid att priset fått ett litterärt pris och ungefär lika många vid tips via sociala medier eller bokhandeln/bokklubbar. Annat som påverkar är intresse för ämnet, baksidestexten och i vissa fall att man föredrar antingen inbundet eller pocket.
 
Hur påverkar Augustpriset?
Drygt hälften (55 %) av bokläsarna känner mycket eller ganska väl till Augustpriset och ytterligare 40 % känner till det, men inte särskilt väl. Detta innebär alltså att hela 95 % av bokläsarna känner till Augustpriset.
 
Nominering till Augustpriset har betydelse för 12 % av bokköparna och att boken har tilldelats priset har betydelse för 16 %. Nobelpris har betydelse för något fler (18 %) och att boken tilldelats något annat litterärt pris har mycket eller ganska stor betydelse för lika många (18 %).
 
Tre av tio anser att det är lätt att hitta böcker som varit nominerade eller tilldelats Augustpriset. De flesta (72 %) får reda på detta via media.
 
För den som är intresserad av att ta del av samtliga frågor och svar finns frågeformuläret här, tabellverket med svar här och svaren på de öppna frågorna här.
 
Hur gjordes undersökningen?
Metod: Internetundersökning i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval
Antal intervjuer: 1 100 intervjuer
Målgrupp: Allmänheten
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder för att motsvara de verkliga proportionerna i befolkningen
Period: 2 – 9 maj 2016