Försäljningen av allmänlitteratur ökade med 4,9 procent under 2018

Försäljningen av allmänlitteratur ökade med 4,9 procent under 2018

Den totala försäljningen av böcker ökade med 4,9 procent under 2018. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport. 

Försäljningen av allmänlitteratur ökade under 2018 tack vare en stark internetförsäljning. Internetbokhandeln ökade med 5,8 procent och digitala abonnemangstjänster med 33,4 procent. Samtidigt minskade försäljning i fysisk butik. I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 5,2 procent och i dagligvaruhandeln med 5,9 procent.

Att internetförsäljning tar marknadsandelar från fysisk handel syns ännu tydligare när försäljning räknas i antal sålda exemplar. Den fysiska bokhandeln sålde 5,5 procent färre böcker och dagligvaruhandeln sålde 8,8 procent färre böcker under 2018. Internetbokhandeln ökade sin försäljning med 6,8 procent. Allra mest ökade den volymmässiga konsumtionen i digitala abonnemangstjänster, motsvarande 44,9 procent. I dessa tjänster säljs inte böcker styckvis utan i abonnemang där böcker tillgängliggörs under en begränsad tid.

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 är skriven av Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

- De fortsatta försäljningsframgångarna för digitala abonnemangstjänster visar att intresset för litteratur och läsning är starkt. Att snittintäkten för digitala ljudböcker i denna kanal minskar aktualiserar dock frågor om alla aktörers ersättningar. Det är fantastiskt att konsumenter får tillgång till böcker till låg kostnad men det ligger också i allas intresse att ersättningar inte minskar på ett sådant sätt att utgivningen blir lidande, säger rapportförfattare Erik Wikberg.

Barn- och ungdomslitteratur ökade med 8,3 procent i kronor räknat. Denna genre har ökat markant fem år i rad. Genrerna Humaniora, Facklitteratur, Populär facklitteratur och Utländsk litteratur ökade sin försäljning medan Skönlitteratur, Deckare och spänning samt Mat och dryck minskade. Denna genrejämförelse inkluderar inte försäljning från digitala abonnemangstjänster. Minskningen av skönlitterära genrer i denna jämförelse kan därför sannolikt delvis förklaras av att konsumtionen av skönlitteratur i högre utsträckning sker i digitala abonnemangstjänster.

Eftersom skönlitterära genrer är populära i digitala abonnemangstjänster är det tänkbart att minskningen av dessa genrer till delar förklaras av att sådan konsumtion istället blivit populärare att ta del av genom digitala abonnemang.

Räknat i antal exemplar var den bäst säljande skönlitterära boken under 2018 Lazarus av Lars Kepler. Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund var den bäst säljande facklitterära boken. Den bäst säljande barn- och ungdomsboken var Handbok för superhjältar: Handboken av Elias Våhlund och Agnes Våhlund.

Ladda ned rapporten här.

 

Om Bokförsäljningsstatistiken

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och redovisar statistik för helåret 2018 jämfört med helåret 2017.
 
Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, till exempel redovisas barn- och ungdomslitteraturen i olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.
 
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och omfattar inklusive digitala abonnemangstjänster uppskattningsvis cirka tre fjärdedelar av all försäljning av allmänlitteratur i Sverige. Observera att under slutet av 2017 vann en aktör som ingår i underlaget en större upphandling från en annan aktör som inte ingår i underlaget. Det är därför sannolikt att den totala försäljningsuppgången delvis förklaras av att aktörer som ingår som uppgiftslämnare tagit marknadsandelar från aktörer som inte gör det.

Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.


För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
 
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen,
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
 
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

Årets stora bokbranschseminarium den 20 februari 

Onsdagen den 20 februari hålls årets stora bokbranschseminarium på Nalen i Stockholm, då bokförsäljningsstatistiken presenteras och analyseras. Dessutom får vi lyssna till panelsamtal om hur förlagen ska klara ekonomin och vart bildningen är på väg. Läs mer om programmet här.

Kontakta karin.sandberg@forlaggare.se om du är intresserad av att bevaka seminariet.

Seminariet kommer att direktsändas på www.forlaggare.se och även finnas tillgängligt att se i efterhand.  

Ladda ned rapporten här.

 

Läs mer här

 

Ladda ned pressbild på Erik Wikberg här.

Foto: Nicklas Gustafsson. 

 

 

Nike Running

liten bild: 
Bildtext: 
Erik Wikberg. Foto: Nicklas Gustafsson.