Försiktig ökning av bokförsäljningen under årets första åtta månader

Försiktig ökning av bokförsäljningen under årets första åtta månader

Den totala bokförsäljningen ökade med 0,2 procent räknat i kronor under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period föregående år. Den största försäljningskanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 1,5 procent under årets första och andra tertial, medan försäljningskanalen fysisk bokhandel minskade med 1,6 procent. Sett till en längre jämförelseperiod på rullande tolv månader ökade dock den fysiska bokhandeln sin försäljning med 3,8 procent. 

Försäljning av barn- och ungdomsböcker, som ökat konstant sedan 2013, fortsätter att öka. Kategorin ökade med 5,2 procent under årets första och andra tertial. Allmän skönlitteratur ökade i lika stor utsträckning och allmän facklitteratur med 4,9 procent. Deckare och spänningsromaner minskade med 3,9 procent och böcker om mat och dryck minskade med 9,2 procent

– Barnboksboomen håller i sig och när det gäller den totala försäljningen ser vi en svag uppgång, även om antal sålda exemplar minskat något. Den kommande julhandeln kommer därmed att bli avgörande för om förra årets trendbrott med ökande totalförsäljning kommer att kunna upprepas, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den största förändringen i försäljningen av olika format är att ljudböcker sålda på fysiska lagringsminnen fortsätter att minska kraftigt. Under det första tertialet minskade försäljningen med 28,5 procent. Detta illustrerar ett teknikskifte i branschen där en allt större andel ljudböcker säljs i strömmande och nedladdningsbar form.

Räknat i antal sålda exemplar minskade den totala försäljningen med 1,8 procent under första och andra tertialet 2016. Att försäljningen i antal exemplar minskade samtidigt som försäljningen ökade i kronor kan bero på höjda priser, att konsumenter valt att köpa dyrare typer av böcker, eller en kombination av detta.

Under jämförelseperioden rullande tolv månader visades en positiv utveckling för marknaden. Den fysiska bokhandeln ökade med 3,8 procent och internetbokhandeln/bokklubbarna med 7,9 procent. Dagligvaruhandeln har uteslutits från jämförelsen av en tidsperiod på rullande tolv månader, eftersom alla uppgiftslämnare i denna kanal inte har kunnat lämna försäljningsstatistik före 1 januari 2015.

Bokförsäljning räknas generellt till marknader där enskilda titlar kan ha stor genomslagskraft på försäljningen under en viss period. Under 2015 hade exempelvis titlarna Det som inte dödar oss av David Lagercrantz och Bombmakaren och hans kvinna av Leif GW Persson en stor påverkan på genren deckare och spänningslitteratur. För vissa genrer i allmänhet och för skönlitteratur i synnerhet kan olika utgivningstidpunkter för populära författares böcker eller frånvaron av storsäljande titlar ha en avsevärd påverkan på jämförelsetalen.

Ladda ned rapporten här

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Calendario de carreras de calle para correr 2020