Fortsatt rekordförsäljning av böcker under första halvåret 2021

Fortsatt rekordförsäljning av böcker under första halvåret 2021

Bokförsäljningen ökade med hela 10,2 procent under det första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020. Försäljningsökningen gällde både tryckta och digitala böcker och det var de digitala försäljningskanalerna som stod för ökningen, medan fysisk bokhandel minskade. 

Under det första halvåret av 2021 fortsatte den totala bokförsäljningen att öka, precis som under rekordåret 2020. Sammantaget handlar det om en ökning på 10,2 procent, eller 214 miljoner kronor. Försäljningen i internetbokhandeln och digitala abonnemangstjänster ökade med 14,7 procent respektive 18,6 procent. Fysisk bokhandel och dagligvaruhandel minskade sin försäljning med 8,0 respektive 1,9 procent.

– Försäljningsökningen ska ses i ljuset av en ökande försäljning under många år och stiger därmed från en redan hög nivå. Jämfört med till exempel första halvåret 2019 har försäljningen ökat med hela 18 procent, säger Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, som sammanställt och analyserat statistiken.

– Effekterna av Corona-restriktionerna som gällde fram till sista juni syns i statistiken för bokhandelskanalen. Samtidigt noterar våra medlemmar att kunderna kommer tillbaka till butikerna när de blivit vaccinerade och att många även i år "hemestrar", vilket varit positivt för sommarförsäljningen, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen.

I statistiken redovisas försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Både digitala format och tryckta böcker hade en stark försäljningsökning. Samtliga genrer, förutom Mat och Dryck, ökade, allra mest SkönlitteraturUtländsk utgivning och Populär facklitteratur

– Det är väldigt glädjande att se en så stor total försäljningsökning, särskilt med tanke på att det är en trend som håller i sig från helåret 2020. Extra roligt är att både tryckta och digitala format går bra, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen.

HALVÅRSSTATISTIK 2021