IPRED-ärendet avgjort - ljudboksförlagen fick rätt

IPRED-ärendet avgjort - ljudboksförlagen fick rätt

Idag meddelade Högsta domstolen sitt beslut i det s.k. Ipred-ärendet som pågått sedan 1 april 2009, samma dag som den s.k. Ipred-lagen trädde i kraft i Sverige. Beslutet innebär att ljudboksförlagens ansökan om informationsföreläggande beviljats av Högsta domstolen.

– Det är glädjande att beslutet nu äntligen är meddelat och att det gått vår väg – det finns inga tvivel längre om att Ipred-lagen gäller och är rättssäker. Alla invändningar har stötts och blötts i fyra domstolar. Ärendet har däremot tagit alldeles för lång tid, tre och ett halvt år, och det har naturligtvis påverkat upphovsmännens upphovsrätt negativt. Vi hoppas att dagens beslut får ett bra genomslag så att mängden piratkopierade ljudböcker och e-böcker på internet nu minskar rejält, säger Svenska Förläggareföreningens jurist Pia Janné Nyberg.

Det är av yttersta vikt för den kreativa näringen att de som skapar och investerar i immateriella tillgångar, såsom t.ex. musik, film och böcker, har effektiva verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter. Det är viktigt att upphovsmännen inte har onödigt komplicerade eller dyra medel för att beivra intrång i den digitala miljön. Svenska Förläggareföreningen har under lång tid arbetat för att upphovsrätten skall upprätthållas på internet. Föreningen har därför lämnat stöd till de fem ljudboksförlagen i den rättsliga processen.

För frågor, kontakta

Pia Janné Nyberg, jurist Svenska Förläggareföreningen
Tel: 070-6067020
E-post: piaj@forlaggare.se

adidas