Ja till sänkt moms på digitala böcker

Ja till sänkt moms på digitala böcker

Regeringen ger idag besked om att man avser sänka momsen på digitala böcker i Sverige så snart som EU beslutar om att göra detta möjligt för medlemsländerna. Vi har under många år arbetat för att alla böcker oavsett format ska beskattas med samma låga moms, 6 procent, och ser nu fram emot att en skattemässig likabehandling för alla böcker, oavsett bokformat, kan genomföras så snart som möjligt.

Regeringen kommer aktivt att verka för att mervärdesskattedirektivet snarast ska ändras så att de medlemsländer som vill kan sänka momsen på digitala böcker – vilket alltså innefattar både strömmande och nedladdningsbara ljud- och e-böcker – digitala tidningar, tidskrifter och tidningssajter. När EU-kommissionens förslag blir verklighet avser regeringen att lägga fram förslag till en sänkning av momsen från 25 procent till 6 procent.

Att få momsfrågan på plats är en viktig pusselbit när det gäller möjligheten att bygga en kommersiell digital bokmarknad.

Till alla er som på olika sätt under åren tydligt visat ert engagemang och stöttat oss i det arbete som nu ser ut att nå framgång vill vi rikta ett varmt tack! Utan er hade detta inte varit möjligt.

Vi vill också uppmana er alla att fortsätta visa ert stöd för sänkt moms på digitala böcker på bokvalet.forlaggare.se

Hör Kulturnytts inslag med Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen, om beskedet här

Zoom Lebron Soldiers IX 9

liten bild: