Jesper Monthán ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Jesper Monthán ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Jesper Monthán valdes på föreningens vårmöte till ny ordförande. Han efterträder Eva Gedin, som varit ordförande sedan 2016. 

Jesper Monthán. Foto: Caroline Andersson. 

På den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 7 maj valdes Jesper Monthán till Svenska Förläggareföreningens nya ordförande. 

- Hur det känns? Jo men kul! säger Jesper. Jag har jobbat ganska många år i bokbranschen och suttit i Förläggareföreningens styrelse i ungefär åtta år och jag känner varmt för Förläggareföreningen som en samlingsplats för alla som jobbar med bokförlag professionellt i vårt land. Så jag är glad för det här och ser fram emot arbetet men jag hade kanske hoppats på att få börja med en helt annan typ av frågor än de som blir nödvändiga i den här virussituationen.

Jesper är vice VD på Bonnierförlagen, där han jobbat sedan 1999 och innehaft flera olika poster. 

- Bokbranschen har, precis som samhället i stort, genomgått en hel del förändringar de senaste åren. Det mesta har varit drivet av digitaliseringen. Jag tycker att det är jätteviktigt att Förläggareföreningen speglar den samtid som föreningens medlemmar lever och verkar i och därför tror jag att det viktigt med ett slags moderniseringsarbete av föreningen. Men som sagt, här och nu kommer det mesta att handla om den pågående pandemin men det kommer så klart en dag när vi är igenom det här också.

På stämman valdes även Moa Elf Karlén till vice ordförande. Styrelsen är intakt från förra året, och består i övrigt av Eva Gedin, Johanna Daehli, Richard Herold, Tobias Nielsén, Åsa Selling och Ann-Marie Skarp.