Ny rapport om biblioteken, bokmarknaden och e-böcker

Ny rapport om biblioteken, bokmarknaden och e-böcker

Biblioteken spelar en viktig roll i samhället. Hur har den rollen förändrats under årens lopp? Och hur har bokmarknaden förändrats? Har biblioteken en annan uppgift idag än de hade då de etablerades i början av förra århundradet? Vi bad professor Johan Svedjedal vid Uppsala universitet att beskriva biblioteksväsendets framväxt, dess uppdrag och funktion ur ett historiskt perspektiv och vilken roll den spelar, och bör spela, i dagens Sverige.

Digitaliseringen av dagens bokbransch innebär stora utmaningar och förlagen måste finna vägar att förhålla sig till dem. Den många gånger bristande respekten för upphovsrätten – pirater som illegalt publicerar digitala bokfiler – är en sådan utmaning. Att momsen på nedladdningsbara och strömmande bokfiler är 25 % medan alla andra bokformat har 6 % moms är ytterligare ett påtagligt problem. Det gör digitala böcker dyrare än de annars skulle kunna vara.

E-böckernas intåg innebär också utmaningar då det gäller förlagens försäljning till biblioteken och bibliotekens utlåning av dem. Förlagen vill öka utgivningen och etablera en kommersiell marknad för e-böckerna, där förstås biblioteken ska vara en del. Men biblioteken kan inte dominera marknaden. Då riskerar vi att e-boksutgivningen stannar av.

Här kan du ladda ned rapporten "Biblioteken och bokmarknaden – från folkskola till e-böcker".

Önskas tryckta exemplar, kontakta Förläggareföreningens kansli: info@forlaggare.se.

NIKE