Nytt ställningstagande från Skatteverket om den fortsatta handläggningen av tryckerimomsen

Nytt ställningstagande från Skatteverket om den fortsatta handläggningen av tryckerimomsen

Högsta Domstolens prejudicerande beslut i mål nr Ö 2708-15 om tryckerimoms har föranlett Skatteverket att fatta ett nytt beslut angående sin fortsatta handläggning i tryckerimomsärenden. 

Skatteverkets ställningstagande finns att läsa här.

 

Air Max 90 VT QS