ScandBook återkallar kravet på tryckerimoms

ScandBook återkallar kravet på tryckerimoms

Scandbooks kunder kommer därmed inte att drabbas av krav från Skatteverket.

Läs Scandbooks pressmeddelande här.
 
Svea hovrätt meddelade idag en dom i ett mål mellan ett förlag och ett tryckeri angående tryckeriets skyldighet att återbetala momsen till förlaget på den juridiska grunden condictio indebiti, dvs. misstagsbetalning. Tryckeriet vann. Condictio indebiti var den enda juridiska grunden som prövades i målet.
 
Branschorganisationerna Tidningsutgivarna, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter, Svenska Läromedel och Svenska Förläggareföreningen har idag möte om tryckerimomsen och de senaste händelserna som rör det.
 
Ytterligare information rörande den s.k. tryckerimomsen kommer inom kort.