Se livesändningen av Bokbranschseminariet 2020!

Se livesändningen av Bokbranschseminariet 2020!

Idag, tisdag den 18 februari, hålls årets stora bokbranschseminarium på Nalen i Stockholm, då bokbranschens centrala frågor diskuteras och statistik över bokförsäljningen helåret 2019 presenteras och analyseras. Se livesändningen här kl. 13.30 - 16.30! 

Program

 
13.30
Eva Gedin, ordförande Svenska Förläggareföreningen, och Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, hälsar välkommen och presenterar dagens program och dagens moderator Josefine Sundström.
 
13.35
Bokmarknaden 2019 – presentation och samtal 
Erik Wikberg, ekonomie doktor Handelshögskolan, redogör för 2019 års siffror och samtalar kring utvecklingen med ett antal branschpersoner.
 
14.10
Bokbranschens och böckernas roll i samhället
Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, presenterar tankar från sin bok Till bildningens försvar – speciellt om möjliga samarbeten mellan de kunskapsbärande institutionerna i samhället, av vilken kanske bokbranschen är en.
 
15.00
Kaffepaus
 
15.30
Bokbranschen – vart är vi på väg, vill vi dit och vad kan vi göra?
Håkan Rudels, vd Bonnier Books, och Maria Edsman, vd Bokhandelsgruppen, redogör.
 
16.20
Avslutning och fortsättning
Eva Gedin och Maria Hamrefors

รองเท้าวิ่ง