Stor försäljningsökning för barn- och ungdomsböcker men minskad total bokförsäljning

Stor försäljningsökning för barn- och ungdomsböcker men minskad total bokförsäljning

Idag presenteras färsk statistik över de tre senaste årens bokförsäljning i Sverige till konsument. Den totala bokförsäljningen minskade med 2,6 procent under 2014 jämfört med föregående år räknat i försäljningskronor. Försäljningen av barn- och ungdomsböcker såväl som julhandeln gick dock starkt framåt.

Efter tre kvartal med minskande total försäljning ökade försäljningen under det sista kvartalet 2014. I december, den omsättningsmässigt klart största månaden under året, ökade försäljningen med 4,1 procent jämfört med föregående år.  Den fysiska bokhandeln visade en mer positiv försäljningsutveckling än andra försäljningskanaler. Försäljningen av barn- och ungdomsböcker ökade med 11,5 procent jämfört med föregående år. Böcker riktade till åldersgruppen 9-12 år ökade med hela 19,3 procent.

 - Det är mycket glädjande att barn-och ungdomslitteraturen har gått så starkt framåt. Det vittnar om att barns läsning tas på allvar och att fler vuxna tar ansvar för sina barns läsutveckling. Inte minst i bokhandeln har man möjlighet att lära känna böcker som passar som högläsning för barnen, säger Dag Klackenberg, VD Svenska Bokhandlareföreningen. 

Bokförsäljningsstatistiken är ett nytt samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som någonsin gjorts i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur.

 - Vi är mycket glada över att vi nu, efter flera års förberedelsearbete, kan presentera den här helt unika statistiken. Sedan 1970-talet har Svenska Förläggareföreningen publicerat en bra statistik över förlagens utgivning och försäljning. Den kompletteras nu med konsumentledet och ger därmed branschen, och alla andra intresserade, ökad kunskap och ett bredare perspektiv på bokkonsumtionen i Sverige, säger Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen.  

Rapporten presenterar de senaste tre årens försäljningsutveckling. Detaljerade jämförelser görs mellan olika tidsperioder, försäljningskanaler, genrer och format. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.

Rapporten presenteras i samband med ett seminarium arrangerat av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen i ABF-huset i Stockholm idag den 29 januari kl. 13.00.

Seminariet livesänds här på www.forlaggare.se med start kl. 13.00 och kommer även i efterhand att finnas tillgängligt på sajten. Se seminariets program här.  

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned här. Rapporten går också att beställa i tryckt format från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Rapporten är skriven av Erik Wikberg som är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information finns i vår Faktabank.  

Ladda ned ett högupplöst foto av Erik Wikberg här. Fotograf: Max Green Ekelin. 

För mer information om rapporten, kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Kontakt branschorganisationerna:

Dag Klackenberg, VD Svenska Bokhandlareföreningen, 070-644 77 79, dag.klackenberg@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Adidas