Svensk litteraturs spridning i världen – ny rapport från Svenska Förläggareföreningen

Svensk litteraturs spridning i världen – ny rapport från Svenska Förläggareföreningen

”Vi lever idag under en framgångsperiod för den svenska litteraturen. Aldrig tidigare har så mycket svensk litteratur översatts till andra språk.”


Andreas Hedberg. Foto: Sara Mac Key 

Under år 2018 såldes utlandsrättigheter till verk av svenska författare till ett värde av nästan 340 miljoner kronor. Det visar statistik som har tagits fram av Svenska Förläggareföreningen tillsammans med förlagsagenter och fristående agenturer. Men vad beror framgångarna på? Hur går det till när litterära verk översätts? Vilka typer av litteratur går bäst? Och vad bör göras för att framgångarna ska fortsätta i framtiden?

I rapporten Svensk litteraturs spridning i världen, författad av Andreas Hedberg, doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, görs ett försök att besvara dessa frågor. Hedberg beskriver också den svenska litteraturexportens historia från 1800-talet till idag samt den ”litteraturens infrastruktur” som utgörs av för litteraturexporten centrala aktörer: förlagen, agenterna, Kulturrådet, Svenska institutet med flera.

Ladda ned rapporten här.

För mer information om rapporten, vänligen kontakta:

Andreas Hedberg, rapportförfattare, 070-679 02 25, andreas.hedberg@littvet.uu.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Golf

liten bild: