Svenska Förläggareföreningen donerar unik boksamling till Uppsala universitetsbibliotek

Svenska Förläggareföreningen donerar unik boksamling till Uppsala universitetsbibliotek

Adam Helms boksamling, skapad av förläggaren Adam Helms (1904–1980), är en unik samling böcker och andra tryckta verk inom ämnesområdet nordisk bokbranschhistoria. I samband med Svenska Förläggareföreningens 175-årsjubileum doneras samlingen nu till Uppsala universitetsbibliotek. Samtidigt flyttar The Adam Helms Lecture, som har hållits årligen sedan 1994 av internationellt kända författare, förläggare och forskare, till Uppsala. Den första föreläsningen i Uppsala kommer att hållas tidigt hösten 2019.

Adam Helms (1904–1980) var en känd och respekterad person i den svenska bokbranschen – bland annat chef för bokklubben Svalan, förlaget Forum och en av grundarna av förlaget Trevi. Han framträdde också som idérik och kunnig debattör av bokbranschens läge och framtid. Kunskaperna hämtade han från sin egen erfarenhet, men också i hög grad från sin egen väldiga samling av litteratur på området. När Helms hade avlidit inköptes samlingen av Svenska Förläggareföreningen. Den har varit deponerad hos Stockholms universitetsbibliotek. Samlingen kommer att bli tillgänglig på Uppsala universitetsbibliotek under 2019.

– Det är verkligen roligt att samlingen nu förs över till Uppsala universitetsbibliotek där vi vet att den kommer att tas om hand med stor kunskap och engagemang till nytta och glädje för forskare och studenter, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen.

– Vi är mycket hedrade över gåvan och gläder oss åt att få ta emot och tillgängliggöra samlingen här vid biblioteket. Jag är övertygad om att den kommer att inspirera till forskning, studier och olika slag av samarbeten inom det bokhistoriska fältet, säger Maria Berggren, avdelningschef kulturarvsavdelningen Uppsala universitetsbibliotek.

Balenciaga