Svenska Förläggareföreningen instiftar ett Hederspris

Svenska Förläggareföreningen instiftar ett Hederspris

Svenska Förläggareföreningens Hederspris har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen. 

Hederspriset kommer att delas ut i samband med Augustgalan, och första prisutdelningen sker 2018 då Augustpriset också firar sitt trettioårsjubileum.

Svenska Förläggareföreningens medlemsförlag och ett antal upphovsrättsorganisationer och institutioner får föreslå pristagare. En kommitté kommer att gå igenom samtliga inkomna nomineringar. Svenska Förläggareföreningens styrelse kommer därefter att utse årets pristagare.

Vem pristagaren är kommer att tillkännages ett antal dagar före Augustgalan. 

Frågor besvaras av
Kristina Ahlinder, kristina.ahlinder@forlaggare.se, 070-769 84 45
Karin Sandberg, karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45 

Air Presto Flyknit Ultra