Synskadades Stiftelses hederspris har tilldelats Kristina Ahlinder

Synskadades Stiftelses hederspris har tilldelats Kristina Ahlinder

Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen, fick igår den 6 mars motta Synskadades Stiftelses hederspris under Stora Ljudboksprisets gala i Stockholm för sitt arbete för sänkt moms på ljudböcker. 


Kristina Ahlinder. Foto: Charlie Bennet

2002 sänktes momsen på böcker och ljudböcker i Sverige från 25 procent till 6 procent. I EU:s mervärdesskattelagstiftning ingick vid den tiden emellertid inte ljudböcker i det s k bokundantaget. Ett intensivt lobby-arbete resulterade i att den gemensamma EU-lagstiftningen 2009 ändrades så att även ljudböcker fick åsättas reducerad moms. Bokundantaget omfattar sedan dess ”böcker på alla typer av fysiska bärare”. För att alla böcker oavsett format, alltså även strömmande och nedladdningsbara böcker, ska kunna ha reducerad moms har ett omfattande påverkansarbete pågått. Ett arbete som nu ser  ut att ge resultat: EU-kommissionen föreslog i december 2016 att alla ”elektroniska publikationer” ska tillåtas ha reducerad moms och i slutet av januari 2017 meddelade den svenska regeringen att man avser sänka momsen på digitala böcker i Sverige så snart som EU beslutar att godkänna EU-kommissionens förlag. Läs mer om det här.

Ur Hederspris-juryns motivering:
Synskadades Stiftelses Hederspris går till en person som med framgång arbetat för att ge ljudboken möjlighet att etablera sig som en bokform med samma förutsättningar som den tryckta boken.
2007 gav enträget lobbyarbete utdelning och den fysiska ljudbokens moms sänktes från 25 procent till 6 procent.
En enorm skillnad för förlagen som producerar ljudböcker och för oss läsare som köper dem.
Arbetet med att ge alla böcker, oavsett format, samma villkor har fortsatt. I år ser det ut som att det arbetet kommer att bära frukt och även de digitala böckerna innefattas av den lägre momssatsen.
 
Synskadades Stiftelse vill med Hederspriset lyfta fram personer, företag eller organisationer som genom sina insatser främjat ljudbokens utveckling.
 
Priset består av ett stipendium på 25 000 kr.
 
Tidigare vinnare av Hederspriset
 
2016
Lastbilschauffören Björn Svantesson för hans arbete med att bygga ett arbetsplatsbibliotek och inspirera kollegor att börja lyssna på ljudböcker.
 
2015
Skådespelaren Reine Brynolfson och förläggaren Eva Bonnier för att de med sitt arbete att göra James Joyce omfattande bok Ulysses tillgängliggjorde ett stycke litteraturhistoria.
 
2012
Storytels vd Jonas Tellander för sin målmedvetenhet och uthållighet när det gäller att få med ljudboken i den tekniska utvecklingen. 
 
Läs mer om Synskadades Riksförbund här

Nike Shox Avenue 803

liten bild: