Tryckerimomsen - rättsosäker hantering

Tryckerimomsen - rättsosäker hantering

SvF har, tillsammans med Sveriges Kommunikationsbyråer, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Läromedel, den 2 juli skickat ett brev till Skatteverket och Kammarrätterna för att uppmärksamma några av de särskilt ogynnsamma följder som hanteringen av tryckerimomsen fått.

Brevet i sin helhet kan läsas här.