Två kampanjer för upphovsrätt och sänkt e-boksmoms

Två kampanjer för upphovsrätt och sänkt e-boksmoms

Två stora kampanjer har sjösatts av franska förläggareföreningen och Federation of European Publishers (FEP), rörande två viktiga branschfrågor: upphovsrätt och yttrandefrihet respektive momsen på e-böcker. 

Upphovsrätt garanterar yttrandefrihet

FEP lanserade kampanjen #CopyrightForFreedom under bokmässan i Paris i fredags den 20 mars. Den drivs framförallt på Twitter och uppmanar EU-parlamentariker att försvara upphovsrätten och därmed yttrandefriheten. Musiker, filmskapare, författare, kreatörer och andra upphovsmän uppmuntras att engagera sig i kampanjen. Läs mer här

#Thatisnotabook

Franska förläggareföreningen, Syndicat National de l’Edition (SNE), sjösatte den 3 mars en digital fotokampanj, #Thatisnotabook, i syfte att skapa opinion kring den skattemässiga diskrimineringen av e-böcker och påverka kommissionen att ändra lagstiftningen så att alla bokformat får omfattas av möjligheten till reducerad moms.  Kampanjen återfinns på Facebook, Twitter, Pinterest och Instagram. Läs mer om kampanjen och hur den kan stödjas här.

Air More Uptempo