Uppdaterade årstopplistor för 2019

Uppdaterade årstopplistor för 2019

Som meddelades den 25 februari 2020 öppnade Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen upp bokförsäljningsstatistiken avseende 2019 för efterregistrering av titlar fram till och med den 6 mars kl. 17.00.

Här publiceras nu de uppdaterade årstopplistorna avseende 2019 omfattande 50 verk: Årstopplista 2019 i kronor – Verk och Årstopplista 2019 i volym – Verk.

Inom kort kommer en uppdaterad version av hela rapporten Bokförsäljningsstatistiken Helåret 2019 att publiceras på föreningarnas hemsidor. Den kommer då att omfatta också årstopplistor fördelade på genrer i volym och i kronor samt pocket oavsett genre.

Bokförsäljningsstatistiken omfattade 2019 för första gången topplistor på verksnivå, både räknat i kronor och i volym. Dessa topplistor inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistor visar den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format.

Det är frivilligt för förlagen att registrera titlar hos Bokinfo, men det är angeläget att detta görs kontinuerligt för att listorna ska bli så korrekta som möjligt. Vår förhoppning är att vi nu ska kunna publicera verkstopplistor varje kvartal.