Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras

Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras

Mot bakgrund av de diskussioner och de oklarheter som uppstått kring verkstopplistorna för 2019, vilka publicerades den 17 februari, och efter samtal med Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag, har Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen beslutat publicera uppdaterade listor. Samtliga förlag ges nu möjlighet att efterregistrera digitala titlar utgivna under 2019. Det är frivilligt för förlagen att registrera titlar hos Bokinfo, men angeläget att det görs för att listorna ska bli så korrekta som möjligt. De två uppdaterade verkstopplistorna kommer att omfatta 50 titlar och samtliga kanaler.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra bokförsäljningsstatistiken. Under 2020 kommer vi med största sannolikhet kunna publicera verkstopplistor varje kvartal.

Efterregistrering av digitala titlar utkomna under 2019 sker via Bokinfos webbsida, www.bokinfo.se. Där återfinns också all den information som behövs för registrering. För det fall förlaget saknar inloggningsuppgift, kontakta info@bokinfo.se

Registreringen kan göras från och med nu till och med fredagen den 6 mars kl. 17.00.

Efter denna tidpunkt kan ingen efterregistrering göras.

Nya verkstopplistor kommer att publiceras fredagen den 13 mars kl. 13.00 på Bokhandlareföreningens hemsida www.bokhandlareforeningen.se och på Förläggareföreningens hemsida www.forlaggare.se.

- Jag är glad över att det kommer att publiceras uppdaterade årstopplistor och ser mycket fram emot att läsa dem, säger Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag.

- Eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra och utveckla statistiken i alla avseenden är jag glad över att vi så snabbt kunnat ta beslut om att göra ett omtag, säger Kristina Ahlinder, VD på Svenska Förläggareföreningen.

Med vänliga hälsningar

Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen

Eva Gedin, ordförande Svenska Förläggareföreningen

 

Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen har gemensamt utvecklat bokförsäljningsstatstiken. Bokinfo hanterar all försäljningsdata som den omfattar. En gemensam statistikgrupp fattar alla beslut. Ekonomie doktor Erik Wikberg sammanställer och analyserar statistiken.

Nike Air VaporMax