Upprop för sänkt moms på digitala böcker

Upprop för sänkt moms på digitala böcker

Idag publiceras ett upprop undertecknat av nära 270 författare, förläggare, skådespelare och andra engagerade för sänkt moms på digitala böcker. Uppropet är startskottet för en kampanj, initierad av Svenska Förläggareföreningen, som vill öka medvetenheten om frågan hos såväl vanliga bokkonsumenter som politiker i Sverige och Bryssel. 

Vill du ha lika villkor för alla böcker? Gå in på forlaggare.se/bokvalet och säg ja till sänkt moms på digitala böcker! 

Fysiska böcker beskattas med låg moms i Sverige, 6 procent, medan digitala böcker (d.v.s. nedladdningsbara och strömmande böcker) beskattas med 25 procent. Det är EU-lagstiftningen som styr vilka varor och tjänster som medlemsländerna tillåts ha reducerad moms på. 

- Det faktum att det modernaste bokformatet har 19 procentenheter högre moms än alla andra bokformat påverkar konsumentpriset och bidrar till att försvåra för det digitala formatet att få fäste på den svenska bokmarknaden. Att böcker finns på plattformar som barn och unga i hög utsträckning har tillgång till är viktigt. Samma reducerade moms för alla böcker oavsett format är en viktig pusselbit i arbetet för att öka och bredda läsningen, vilket i sig är en viktig demokratifråga, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen. 

Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att ta ställning, förbereda en lagändring i Sverige och påverka EU så att den gemensamma lagstiftningen ändras. Målet är att alla böcker oavsett format ska beskattas med reducerad moms, i Sverige 6 procent. 

På kampanjsidan www.forlaggare.se/bokvalet finns möjlighet att ansluta sig till kravet på en sänkning av digitalboksmomsen, uppropet, information om momsfrågan och bokens digitalisering samt enkla verktyg för alla som vill engagera sig i frågan. Där återfinns också ljudklipp med några av våra mest respekterade författare och skådespelare.  

Mer information finns på www.forlaggare.se/bokvalet

För vidare information, kontakta

Karin Sandberg, Svenska Förläggareföreningen, karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45.  

Nike Lebron 10

liten bild: