Välkommen till frukostseminarium: Litteraturstödet – från kvalitet till behov?

Välkommen till frukostseminarium: Litteraturstödet – från kvalitet till behov?

Litteraturstödet har diskuterats ända sedan det infördes 1975. Förändringar av olika slag har genomförts under åren, ofta som följd av någon statlig utredning. Senast är det Litteraturutredningen som tar upp stödet och föreslår begränsningar och nedskärningar.

Varför infördes stödet? Hur såg bokmarknaden ut då och vad har hänt med stödet och bokmarknaden under åren? Har behovet av stödet minskat eller ökat? Det är några frågor som vi försöker få svar på.

Onsdag den 8 maj lanserar vi vår nya rapport. Välkommen att lyssna till Jan-Erik Pettersson, rapportens författare, som berättar om hur stödet förändrats under åren och vad huvudskälet till att stödet en gång infördes var.

Tid: Onsdag den 8 maj, kl. 8.00-8.45. Frukost serveras från kl. 7.30.

Plats: Förläggareföreningens kansli, Drottninggatan 97, 5 tr.

Anmälan: Senast fredag den 3 maj till info@forlaggare.se.

Varmt välkommen!

ผู้หญิง