Vecka 13: Fördjupad kris i fysisk butiksmiljö men något uppåt för internetförsäljning

Vecka 13: Fördjupad kris i fysisk butiksmiljö men något uppåt för internetförsäljning

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår. Statistiken för vecka 13 visar att försäljning i fysisk butiksmiljö minskar kraftigt jämfört med föregående vecka, samtidigt som internetbokhandel/bokklubbar ökar sin försäljning med 6,0 procent.

LADDA NED HELA RAPPORTEN HÄR. 

 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 13 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 34,0 procent under perioden vecka 11–13.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 19,1 procent under samma period.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar hade en svagt ökande försäljning motsvarande 0,1 procent under vecka 11-13.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 11,9 procent under vecka 11-13. För försäljningen i fysisk butiksmiljö har försäljningsminskningarna tilltagit vecka för vecka.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 12 respektive 13:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 12 respektive vecka 13 visar att försäljningsminskningarna i fysisk butiksmiljö tilltog kraftigt medan internetbokhandel/bokklubbar istället ökade försäljningen.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 42,0 procent under vecka 13, jämfört med 36,5 procent vecka 12.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 32,8 procent under vecka 13, jämfört med 20,4 procent under vecka 12.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen med 6,0 procent under vecka 13, jämfört med en minskning på 8,0 procent under vecka 12.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 13 med 11,0 procent jämfört med en minskning på 17,1 procent under vecka 12.

 

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 3 april.  Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

LADDA NED HELA RAPPORTEN HÄR.