Vecka 17: Fysisk bokhandel minskar med 36,9 procent

Vecka 17: Fysisk bokhandel minskar med 36,9 procent

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin, medan interetbokhandel går upp. Det märks alltså en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel. Denna kanalförskjutning kompenserar inte på långa vägar den totala försäljningsminskningen av böcker i fysisk butiksmiljö. 

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 17

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-17 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 37,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 24,6 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 6,3 procent under denna period, vilket alltså inte kompenserar för nedgången i fysisk butiksmiljö under denna tidsperiod. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 9,5 procent.

Statistiken för vecka 17 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 36,9 procent, jämfört med samma vecka 2019. Detta kan jämföras mot vecka 16 2020 där försäljningen minskade med 43,9 procent. Internetbokhandeln/bokklubbar visade däremot en kraftig försäljningsökning, motsvarande 28,1 procent.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Denna kanalförskjutning kompenserar inte på långa vägar den totala försäljningsminskningen av böcker i fysisk butiksmiljö. Under vecka 11-17 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 37,4 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 24,6 procent.

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 17 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 37,4 procent under vecka 11–17 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 24,6 procent perioden vecka 11–17 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 6,3 procent under vecka 11– 17 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 9,5 procent under vecka 11-17 jämfört med samma period förra året.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 16 2020 respektive 17 2020:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 16 2020 respektive vecka 17 2020 visar att internetbokhandel/bokklubbar ökande kraftigt för andra veckan i rad. När det gäller försäljning i fysisk butiksmiljö var minskningarna under vecka 17 2020 något mindre än vecka 16 2020.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 36,9 procent under vecka 17 2020, jämfört med 43,9 procent vecka 16 2020.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 38,5 procent under vecka 17 2020, jämfört med 55,8 procent under vecka 16 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 17 2020 med 28,1 procent jämfört med en ökning motsvarande 29,1 procent under vecka 16 2020.
  • Totalt ökade försäljningen vecka 17 2020 med 3,8 procent jämfört med en minskning på 3,2 procent under vecka 16 2020.

 

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 1 maj.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 17

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.