Vecka 19: Totala bokförsäljningen stiger för tredje veckan i rad

Vecka 19: Totala bokförsäljningen stiger för tredje veckan i rad

Tack vare internetbokhandeln stiger den totala försäljningen svagt för tredje veckan i rad. Fysisk bokhandel minskar än mer än föregående vecka.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 19

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-19 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 36,7 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 23,1 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 6,2 procent under denna period. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 8,0 procent. Det ska dock läggas märke till att digitala abonnemangstjänster inte ingår i detta underlag.

Statistiken för vecka 19 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 35,5 procent, jämfört med samma vecka 2019. Detta kan jämföras mot vecka 18 2020 där försäljningen minskade med 32,6 procent. Internetbokhandeln/ bokklubbar visade en försäljningsökning om 25,0 procent under vecka 19.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Rapporter tyder på att variationen också inom försäljningsleden är stora. Det finns enskilda fysiska boklådor som drabbats både mycket mer och mycket mindre än genomsnittet för försäljningskanalen. Under vecka 11-19 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 36,7 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 23,1 procent. 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 19 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 36,7 procent under vecka 11–19 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 23,1 procent perioden vecka 11–19 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 6,2 procent under vecka 11– 19 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 8,0 procent under vecka 11-19 jämfört med samma period förra året.

Försäljningsutvecklingen vecka 18 2020 respektive 19 2020:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 18 2020 respektive vecka 19 2020 visar att internetbokhandel/bokklubbar ökade stort för tredje veckan i rad. Fysisk bokhandel minskade något mer under vecka 19 2020 jämfört med vecka 18 2020. Dagligvaruhandeln minskade istället något mindre under samma tidsperioder.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 35,5 procent under vecka 19 2020, jämfört med 32,6 procent vecka 18 2020.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 9,5 procent under vecka 19 2020, jämfört med 14,7 procent under vecka 18 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 19 2020 med 25,0 procent jämfört med en ökning motsvarande 23,6 procent under vecka 18 2020.
  • Totalt ökade försäljningen vecka 19 2020 med 3,6 procent jämfört med en ökning på 1,9 procent under vecka 18 2020.

 

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 15 maj.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 19

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.